We build society, not only real estate

Ons manifesto

SAMEN BOUWEN AAN EEN BETERE TOEKOMST VOOR IEDEREEN

Omdat we weten dat het niet mogelijk is te overleven op een dode en harteloze planeet, zetten we ons in voor een betere en leefbare wereld. We willen een samenleving creëren waarin we zorgen voor elkaar en voor de natuur, omdat dat centraal staat in ons streven naar een positieve toekomst.

Revive is meer dan alleen een projectontwikkelaar. We zien bouwen als een middel om te werken aan een leefbare en kwalitatieve samenleving voor morgen. We streven naar een betere toekomst, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de volgende generaties. Onze focus ligt op het creëren van impact en het bieden van perspectief.

Het draait om mensen en de natuur. Maatschappelijke en ecologische winst zijn voor ons net zo belangrijk als financieel succes. We kijken vooruit en passen onze koers aan wanneer dat nodig is en geloven dat een betere en gezondere planeet alleen mogelijk is als we ook op de lange termijn denken. Daarom kiezen we bewust voor een mix van hergebruik, herbestemming, herstel en verbinding. Samen willen we onze samenleving (ver)bouwen.

IN HET HART VAN ONZE SAMENLEVING

Om een leefbare samenleving te creëren, richten we ons op de kern van onze maatschappij: onze steden en de ruimte eromheen. Jij, onze kinderen, de buurt – we moeten leren om vandaag en morgen weer samen te leven. Daarom bouwen we levendige en veerkrachtige buurten op plaatsen die een opwaardering kunnen gebruiken. We willen dat er voor iedereen altijd een geschikte plek is, waar we kunnen geven en nemen, waar we delen en waar mensen elkaar weer kunnen ontmoeten, wonen, werken, leren en spelen.

Dit bereiken we niet vanzelf, maar door er actief aan te werken en weer met elkaar te verbinden. Door mensen samen te brengen, naar hen te luisteren, hen te begrijpen, met hen te praten en actie te ondernemen raken we opnieuw met elkaar als samenleving verbonden.

 

VERBINDING MAKEN

Bij Revive gaat het om verbinding, zowel tussen mensen onderling als tussen mensen en de lokale natuur. Wanneer we beseffen dat alles met elkaar verbonden is, kunnen we op een positieve manier een kettingreactie teweegbrengen en elkaar versterken, net zoals in een natuurlijk ecosysteem.

Door te kijken naar Moeder Natuur, respect te hebben voor haar en te leren ervan, zodat we een positieve impact kunnen creëren en onze verantwoordelijkheid kunnen nemen. Ook als dat betekent dat we uitdagingen moeten aangaan, voorop moeten lopen of tegen de stroom in moeten gaan.

DE NATUURKRACHT CENTRAAL

Mens, lokale natuur en stad moeten elkaar versterken. Samen zorgen we voor een natuurkracht waarop we een veerkrachtige samenleving kunnen bouwen. Daarom gaan we altijd zorgvuldig en respectvol te werk. We vernieuwen niet alleen om te vernieuwen, en we breken niet af om alleen maar af te breken. We behouden en hergebruiken wat goed is en verbeteren op een duurzame manier wat minder goed is, en willen steeds beter doen dan wat de regelgeving voorschrijft.

We streven er meer dan ooit naar om letterlijk te bouwen aan een samenleving, onze samenleving. We doen dit samen.

Om mens, dier en natuur maximaal met elkaar te verbinden in onze steden en gemeenten, hebben we 4 pijlers. We noemen ze de 4 RE’s: Re-use, Re-purpose, Re-store en Re-connect:

Re-new

Hergebruik wat er al is, spaar wat schaars en nog vrij is. Er is niet veel ruimte in onze steden en gemeenten, daarom recycleren we elk onderbenut stukje grond. Zo willen we alle beschikbare ruimte inzetten om een positieve invloed achter te laten op onze samenleving. 

Oude industriële sites, leegstaande gebouwen en terreinen hebben veel meer in hun mars dan we denken en kunnen – eens goed ingericht – stadsbuurten en gemeenschappen terug leven inblazen en verbinden. We hergebruiken en saneren niet enkel onderbenutte terreinen, ook beperken we energie- en materiaalgebruik tot een minimum. Niets duurzamer dan gebruiken wat er al is. Dat is waar de eerste contouren van een duurzame buurt zichtbaar worden.

Re-purpose

Vernieuwen, niet vernielen. We herschikken en herbestemmen de ruimtelijke wanorde en creëren voldoende ruimte om zo onze droom van een weerbare buurt waar te maken. Voor elke site maken we een toekomstbestendig programma dat we afstemmen op de noden van de omgeving. De perfecte herbestemming start altijd met respect voor het verleden, daarom bewaren en belichten we steeds de waardevolle erfgoedelementen van de sites in onze ontwerpen.

Telkens opnieuw zoeken we naar de perfecte balans tussen leven, werken, spelen en leren: een buurt waar iedereen kan groeien. We herenigen oude en nieuwe gebouwen en laten hen de basis vormen voor de buurt van morgen, met respect voor de geschiedenis en het erfgoed van de site. Dat is waar steden en gemeenten van de toekomst hun eerste gedaante krijgen.

Re-balance

Herstel het ecologisch en maatschappelijk onevenwicht. Grijze, doffe steden zijn net als een strop rond de nek van onze stadsnatuur. Mensen verliezen elkaar tussen het beton en de stenen. Daarom bouwen we klimaat- en toekomstbestendig en kijken we met veel belang hoe we opnieuw verbinding kunnen maken.

Door een minimale ecologische voetafdruk achter te laten en intensieve groenzones en nestgelegenheden voor (huis)dieren te creëren, laten we mens en natuur elkaar versterken. Gemeenschappelijke (moes)tuinen vormen de ideale ontmoetingsplaats. En met doordacht water- en mobiliteitsbeheer verhogen we de levenskwaliteit en biodiversiteit op elke site. Plekken die de natuur respecteren en als buur omarmen: dat is waar een duurzame buurt vaste vorm krijgt.

Re-connect

Verbinden, niet verblinden. Een plek die natuur als buur omarmt, verbindt onbewust de bewoners en plaatsen die ze bezit. Revive wil het maatschappelijke evenwicht herstellen en ervoor zorgen dat mensen weer met elkaar samen-leven, werken, genieten en spelen. Plekken die omarmen, ondersteunen en verzorgen: dat is waar een zorgzame buurt persoonlijkheid krijgt. 

Dat is ook de reden waarom we tijdelijke invulling organiseren op die locaties die soms in jaren te weinig aandacht hebben gekregen. We stellen de ruimte open, gaan ze functioneel teruggeven aan de bestaande buurt, en zorgen voor een creatieve, zinvolle, fijne invulling: dat is wat we de eerste, tastbare stap richting verbinding noemen.

En dat is hetgeen waar we blij van worden: mens en natuur opnieuw geconnecteerd in een vernieuwde omgeving die een volledige gedaantewisseling ondergaat. Ontwikkelen, dat doen we echt niet voor onszelf, maar voor een gezondere leefbare en verbonden planeet.

Niet alleen wat we doen, maar ook hoe we het doen, is voor ons belangrijk!