Revive ombudsdienst

Revive streeft ernaar een zo goed mogelijke dienstverlening en communicatie te voorzien doorheen alle fasen van alle projecten. We zijn er ons echter van bewust dat bouwprojecten niet gerealiseerd worden zonder slag of stoot en dat je als buurtbewoner, klant of andere betrokkene mogelijks niet altijd even tevreden bent over onze diensten.

Om gehoor te geven aan jouw klachten, vragen of opmerkingen hebben wij de revive ombudsdienst in het leven geroepen.

Waarvoor kan je bij de ombudsdienst terecht?
De revive ombudsdienst is er om al jouw eerstelijnsklachten of -vragen te beantwoorden.
Heb je enkel nood aan informatie? Ook hiervoor kan je bij de revive ombudsdienst terecht. De ombudsdienst heeft als concreet doel je te helpen en je te begeleiden naar de correcte partijen.
De ombudsdienst
Als Social Impact Developer is Susanne aangesteld als ombudsvrouw binnen revive. Zij is dus de vertrouwenspersoon die luistert naar jouw klachten of bezorgdheden. Hoewel zij deel uitmaakt van het revive team behandelt zij jouw kwestie in alle onafhankelijkheid. Niemand zal hierin tussenkomen en de behandeling van jouw klacht beïnvloeden.

Contactgegevens

Je kan Susanne bereiken via :
– mail : ombudsvrouw@revive.be
– telefonisch : 09 395 50 20

Zij doet er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen.