Vlaams-Brabant
Brightpark

Een duurzaam bedrijventerrein? Het kan!

 

Brightpark, ons project in Machelen, is één van de eerste volwaardige duurzame bedrijventerreinen in België. Op een terrein van 75.000 m² kunnen zich een 40-tal ondernemingen vestigen. Van KMO’s (minimum oppervlakte van 215 m²) tot grote bedrijven (maximum oppervlakte van 13.000 m²).

Het bijzondere parkdesign maakt het mogelijk infrastructuur en diensten te delen en zo de beschikbare oppervlakte optimaal te gebruiken. Met een maximaal gebruik aan duurzame materialen en recyclage van bouwmaterialen, wordt duurzaam ondernemen op Brightpark een realiteit.

Algemene kwaliteitseisen zoals sociale, ecologische en economische draagkracht, multifunctionaliteit, flexibiliteit, bereikbaarheid en veiligheid dienen het ontwerp van die ruimtelijke structuur te sturen. Ruimte nemen, maar ook ruimte laten. Op een duurzaam bedrijventerrein werken bedrijven zowel onderling als met overheden samen om hun resultaat te verbeteren, het milieu minder te belasten en de ruimte efficiënter te gebruiken.