Over ons

Duurzame ontwikkelingsdoelen SDG’s

Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Revive & SDG’s

Als “Positieve Impact Creators” laten wij ons leiden door SDG’s, of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. In deze universele en internationale leidraad die ons allen samen gefocust en met gebundelde krachten op de prioritaire objectieven laat werken, hebben wij als projectontwikkelaar en “community builder” SDG 11 “Duurzame steden en Gemeenschappen” en SDG 15 “Leven op het land” als onze Noordster bepaald.

Deze ambitie maken wij al 11 jaar waar. Dit door ons voornamelijk te concentreren op Brownfield herontwikkeling en reconversie als platform voor het bouwen van nieuwe binnenstedelijke leefruimte, iets wat uniek is in Vlaanderen.

SDG’s praktijkvoorbeelden

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Eén van de SDG's waar Revive sterk op inzet, is SDG 17, daarom laten we al onze partners onze Supplier Code of Conduct tekenen. We willen de bedrijven waar we mee samenwerken, aanmoedigen om aandacht te hebben voor de duurzaamheid van alle aspecten van bedrijfsvoering. In de gedragscode schetst Revive de minimale vereisten waaraan onze leveranciers moeten voldoen met betrekking tot transparantie, arbeidspraktijken, impact op het milieu en de maatschappij, gezondheid en veiligheid.

SDG 15: Leven op het land

Een belangrijke pijler bij SDG 15 is het verlies aan biodiversiteit een halt toe roepen. Bij Revive zetten wij in op biodiversiteit door middel van natuurinclusief bouwen. Natuurinclusief bouwen is relatief nieuw in stedenbouw. Het idee dat een dichte stad ook ontworpen kan worden als biotoop voor verschillende dieren, wint terrein. Een praktijkvoorbeeld is de hazelworm op de Marie Thumas site in Leuven. Lees meer in onze blog:

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

Revives motto is “wij verwarmen liever jullie woning dan onze planeet”. Daarom zijn onze woningen gas(t)vrij, wij gebruiken geen grammetje fossiele brandstoffen.

Een goed praktijkvoorbeeld is het warmtenet in het project Minerve te Edegem. Het warmtenet “Warmte Verzilverd” levert de warmte voor de verwarming en het warm water in de woningen. Dit warmtenet gebruikt de restwarmte van de Agfa-Gevaertfabriek in Mortsel en verdeelt ze over de Minerve-site.

SDG 13: Klimaatactie

Overstromingen en waterschaarste. Beter waterbeheer is bittere noodzaak. Een systeem dat wij op ons project Minerve te Edegem gebruiken, is het WASCO project. Bij Minerve laten wij “waterbombs” niet verloren gaan. Regenwater en het water op de daken van de nabijgelegen fabrieken zal worden opgevangen. Het doel is dat er binnen de Minerve-site nagenoeg geen regenwater afgevoerd wordt en dat het regenwater volledig op de site hergebruikt en geïnfiltreerd wordt.

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Revive zet in op duurzame steden en gemeenschappen door duurzame projecten te ontwikkelen, maar vooral door te concentreren op Brownfield herontwikkeling voor het bouwen van nieuwe binnenstedelijke leefruimte. Dit wil zeggen dat we geen groene ruimte aansnijden voor verkaveling. Zo hebben wij, gerekend in voetbalvelden, reeds 170 voetbalvelden omgezet van bruin naar groen.

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

De afvalproductie moet drastisch beperkt worden. Dit door preventie, vermindering, recyclage en hergebruik! Voor onze projecten gaan wij ook inzetten op hergebruik van materialen. Wij laten ons hierdoor bijstaan door een expert circulair materiaalgebruik om zo dezelfde kwaliteit te kunnen garanderen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de bakstenen van de oudere loodsen op Minerve gereinigd en gerecupereerd voor de opbouw van de muren op het openbaar domein.

SDG’s uitdagingen

Wij zijn heel trots hoe goed we het momenteel doen op bepaalde SDG’s en pakken hier dus ook graag mee uit. Toch zijn er grote uitdagingen voor een projectontwikkelaar als het op bepaalde SDG’s aankomt. Om deze reden werken wij bij Revive met het gehele team van verschillende departementen en achtergronden aan een SDG bedrijfsstrategie. Dit doen we door innovatie sessies te organiseren waar we de uitdagingen analyseren, een missie formuleren en dan een strategie bepalen om onze ambitie waar te maken. Bekijk hieronder onze huidige ambities.

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

Bij een projectontwikkelaar zal je niet in eerste instantie denken aan het verbeteren van een goede gezondheid en welzijn. In onze industrie wordt er namelijk amper rekening gehouden met de kwalitatieve beleving en gevolgen van wat we creëren. Enkele initiatieven hoe wij bij Revive hier toch aan willen bijdragen zijn:

  • Een goede luchtkwaliteit garanderen
  • Innovatieproject burometer
  • Onze community managers

SDG 8: Waardig werk en economische groei

Met onze tijdelijke invullingen zetten wij reeds in op waardig werk en economische groei. Dit door onze projecten open te stellen voor initiatieven die het minder goed hebben of minder snel een plek vinden.

Voorbeelden hiervan vind je op:

  • Vynckier
  • Marie thumas
  • Maria Middelares (binnenkort meer!)

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Het belang en de impact van proptech (property & technology) worden steeds groter. Het volstaat vandaag niet meer om gewoon een gebouw op te leveren als projectontwikkelaar. Het belang van diensten en communities neemt toe. Dit past perfect in het Revive model van planet, people, profit. Tijdens onze interne innovatiesessies durven we dus ook groot en innovatief te denken. Maar ook zoeken we extern naar ideeën die de wereld van vastgoed positief op zijn kop kan zetten. Een voorbeeld is ons jaarlijks evenement: Ghent Proptech Startup Weekend (of kortweg GPSW).