Biodiversiteit in Vlaanderen: de hazelworm

Blog

De Marie Thumas fabriek in Leuven, is een voormalige conservenfabriek ooit gebouwd tussen de Leuvense vaart en het hoger gelegen Wilsele dorp. Het domein wordt begrensd door een steile rand met erbovenop een bos. In deze steilrand houden zich hazelwormen schuil. Lees meer over hoe wij het biotoop van de hazelworm berschermen.

De hazelworm

Een Hazelworm is een soort pootloze hagedis, en het is een Leuvense koesterbuur. Vanuit de provincie Vlaams-Brabant en de Stad Leuven kwam er een oproep om het biotoop van deze koesterburen te versterken, en in In het kader van natuurinclusief bouwen beantwoorden we deze oproep uiteraard graag.

Na een uitgebreid onderzoek samen met ontwerpbureau Omgeving doen we dit onder andere door de gebouwen die aan de steilrand grenzen uit te rusten met groendaken die zullen aansluiten op de steilrand. Op deze manier creëren we extra grasland dat grenst aan de bosrand, zo krijgt de hazelworm een plek om op te warmen in de zon waardoor de variatie in zijn leefruimte versterkt wordt. Verder voorzien we ook specifieke reptiel schuilplaatsen voor de diertjes en maken we de groene rand ontoegankelijk voor mensen om de ecologische waarde van de plek niet te verstoren.

 

Het bos

Ook op vlak van bosbeheer hebben we ook ambitie bij Marie Thumas. Toen de fabriek 1886 op deze plaats werd neergepoot had men nog niet zoveel oog voor natuurinclusief bouwen en ontstond er spontaan een bos. Echter staan de bomen van dit bos zeer dicht bij elkaar en zorgen daardoor voor weinig ruimte voor ander leven. Als deel van de herontwikkeling van de Marie Thumas site gaan we ook dit probleem aanpakken. Zo gaan we ruimte creëren voor andere soorten van begroeiing en leven waardoor we op 10 jaar tijd tot een totale transformatie zullen komen van deze steilrand.