Ons manifesto

Duurzame projecten

Revive wil inzetten op kwalitatief wonen door future proof bouwen. Daarom kiezen wij bij elk project voor een duurzame totaalaanpak. Future proof zijn energiezuinige tot neutrale gebouwen, maar het is meer dan dat. We ontwikkelen telkens een doorgedreven visie op mobiliteit, we zetten in op de creatie van sociale dynamiek, we opteren voor hoogstaande en tijdloze architectuur, en we geven prioriteit aan open ruimte en groenzones.

Architectuur

We zetten niet in op een standaardaanpak, maar trachten te innoverenIn samenwerking met toparchitecten opteren wij steeds voor diverse woonvormen en een uitgesproken kwalitatieve architectuur. Ook de manier waarop de architectuur zich verhoudt tot zijn omgeving en de kadering binnen de bestaande ruimtelijke en functionele context is cruciaal. Bij het opstellen van een masterplan wordt het streven naar ruimtelijke en architectonische kwaliteit de basishouding om functionele, aantrekkelijke en duurzame projecten te realiseren.

Energieoplossingen

Adieu CO2, welkom hernieuwbare energie en slimme technologieën! Van meet af aan was het voor ons duidelijk dat elke woning die we maken 100% toekomstgericht gebouwd zou worden. Met warmtepompen en zonnepanelen wekken we bijvoorbeeld onze eigen energie op die we meteen ook kunnen opslaan in onze eigen microgrids. Er wordt steeds gestreefd naar een e-peil dat onder het wettelijk voorgeschreven niveau ligt. Elke vorm van fossiele brandstof, weze het mazout of gas, wordt maximaal vermeden. En de materialen van lokale familiebedrijven genieten steeds de voorkeur bij de bouwprojecten.

Focus op mobiliteit

Zachte mobiliteit (fietsen en wandelen) en een autoluwe inrichting van de buurt staan steeds voorop. Onze site moeten optimaal aantakken op het bestaande netwerk van fiets- en voetpaden. Onze wijken bevinden zich ook steeds vlakbij de stad, het station of een uitvalsweg. Met de fiets of zelfs te voet kom je makkelijk in het stadscentrum of een bus- of tramhalte . De auto krijgt op die manier een andere rol. Maar ze wordt niet helemaal verbannen. Parkeren gebeurt ondergronds, er wordt extra parkeerplaats voorzien voor bezoekers en elektrische laadpalen zorgen ervoor dat de buurt helemaal klaar is voor de toekomst.

Open ruimte en veel groen

De droom van Revive is dat elk project een uitnodiging is om beter en gelukkiger te leven. Levenskwaliteit als prioriteit. Om deze reden schenkt Revive veel aandacht aan de publieke groene ruimte, als een ruimte om maximaal van te kunnen genieten. Ook plant Revive op diverse projecten een “buurtschuur” als gemeenschappelijk bindweefsel. Dankzij deze relaties kunnen wij als maatschappij verder groeien en bouwen aan een positieve toekomst en duurzame welvaart.

Een energiezuinige woning kopen
in de stad?