Revive magazine – circulariteit

Blog

♻️ Welkom bij het vierde Revive magazine! 📖

In deze editie richten we ons op circulariteit, een thema dat iedereen aangaat. Zeker nu de gevolgen van klimaatverandering steeds zichtbaarder worden, is gezamenlijke actie belangrijker dan ooit. In de bouwsector gaat circulariteit verder dan toekomstgericht ontwerpen en bouwen, het gaat ook om recyclage en hergebruik van materialen en de bredere context en omgeving waarin het gebouw zich bevindt.

Bij Revive zetten we ons al meer dan 15 jaar in voor duurzame vastgoedontwikkeling. We gebruiken sinds 2009 100% hernieuwbare operationele energie en onze gebouwen presteren 44% beter dan de wettelijke energie-eisen. Maar we streven er ook naar om de embodied carbon, of de CO2 die vrijkomt bij het produceren van materialen en gebouwen, tot een minimum te herleiden. Dit engagement kunnen we enkel realiseren door de juiste samenwerkingen aan te gaan met innovatieve partners en ons te laten inspireren door experten zoals professor en structureel ontwerper Philippe Block. (p. 20)

 

Maar circulariteit gaat veel verder dan energie. We geven onderbenutte ruimtes, zoals oude industrieterreinen en leegstaande gebouwen, een nieuwe bestemming. Hierdoor verkleinen we niet alleen onze ecologische voetafdruk, maar blazen we ook nieuw leven in heel wat buurten.

Daarnaast is het efficiënt gebruik van materialen en water cruciaal. In ons Minerve-project werd bijvoorbeeld een systeem opgezet waardoor we regenwater maximaal opvangen en hergebruiken. (p. 14) En dat je ook heel wat moois kan doen met gebruikte materialen, daar is het grote kunstwerk dat in de evenementenruimte op WATT the Firms hangt het toonvoorbeeld van. We nodigden kunstenaar Strook uit voor een gesprek (p. 10)

Tot slot is het belangrijk dat we bij het thema ‘circulariteit’ stilstaan bij de harde realiteit dat bepaalde grondstoffen uitgeput geraken. Hernieuwbare materialen krijgen dan ook een steeds prominentere rol stelt Hannelore Goens, expert circulair bouwen (p. 4). Mensen zijn inventief en gelukkig zijn er heel wat ondernemers die circulaire producten ontwikkelen en circulaire incubators, zoals Circômplex (p.16), die hen ondersteunen.

Duurzaamheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Laat je inspireren door de verhalen en projecten in deze editie van het Revive magazine.

Veel leesplezier!

Team Revive