6% btw: laatste kans

Blog

Terwijl we in onze branche voortdurend streven naar duurzame en innovatieve projecten, is het ook belangrijk om de fiscale aspecten te begrijpen die onze projecten kunnen beïnvloeden. In dit artikel duiken we rechtstreeks in de details en leggen we uit hoe deze maatregelen de realisatie van projecten op het gebied van gezondheid, ecologie en gemeenschap kunnen beïnvloeden. Laten we samen ontdekken wat deze regeling voor jou en jouw portefeuille kan betekenen.

Wat betekenen de overgangsmaatregelen 6% btw voor sloop en heropbouw?

Op 1 januari 2024 is een einde gekomen aan het tijdelijk verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw van woningen geleverd door een projectontwikkelaar. 

Positief nieuws is dat er een overgangsmaatregel van toepassing is voor projecten in  uitvoering, dit op voorwaarde dat:

  1. de omgevingsvergunning m.b.t. de heropbouw werd ingediend vóór 1 juli 2023; en
  2. de facturatie voor de uitgevoerde werken uiterlijk op 31 december 2024 plaatsvindt.

Wat betekent dat concreet voor de projecten die in aanmerking komen?

De werken die reeds uitgevoerd zijn, zullen op het moment van akte worden gefactureerd aan 6%* (uiteraard voor zover u zelf voldoet aan de gestelde voorwaarden). We streven ernaar om eind 2024 over te gaan tot voorlopige oplevering*, waardoor ook de op dit moment nog uit te voeren werken onder het 6%-tarief zullen vallen. 

Dit zeggen dat alle bouwactiviteiten die gedurende 2024 worden voltooid, onder de 6% btw-regel vallen. Dit biedt kopers de kans om aanzienlijke besparingen te realiseren op de totale kosten van hun aankoop.

Wat zeggen de cijfers?

Neem bijvoorbeeld een constructiewaarde van € 380.000. Met het 6% btw-tarief bespaar je €57.000 in vergelijking met het standaardtarief van 21%. Dit betekent meer financiële ruimte om te investeren in jouw droomwoning.

Verschil berekening 21 vs 6% btw op een woning

*Let op: 6% btw is enkel van toepassing op de constructiewaarde en niet op de grondwaarde.

* Dit onder voorbehoud dat de huidige planning kan worden aangehouden.

Wat is de 6% btw-regel voor de sloop en heropbouw?

Begin 2021 introduceerde de Federale Overheid een tijdelijke gunstmaatregel in heel België om de bouwsector tijdens de “coronacrisis” te ondersteunen. De maatregel bood een verlaagd btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw. 

Lees hier de wettekst:

“Het verlaagd tarief van zes pct. is van toepassing op de levering van woningen en het bijhorend terrein, alsook op de vestiging, overdracht of wederoverdracht van de zakelijke rechten in de zin van artikel 9, tweede lid, 2°, van het Wetboek, op een woning en het bijhorend terrein, die niet overeenkomstig artikel 44, § 3, 1°, van het Wetboek van de belasting zijn vrijgesteld, door de belastingplichtige die de afbraak van een gebouw en de daarmee gepaard gaande heropbouw heeft uitgevoerd van een woning gelegen op hetzelfde kadastraal perceel als dat gebouw, wanneer: 1° de aanvraag voor de omgevingsvergunning met betrekking tot de handelingen inzake de heropbouw van een woning werd ingediend bij de bevoegde overheid vóór 1 juli 2023; 2° de op die handelingen verschuldigde belasting uiterlijk op 31 december 2024 opeisbaar is overeenkomstig artikel 17, § 1, van het Wetboek.”

Ontdek Revive-projecten onder de 6% btw-regel

Welke projecten van Revive genieten van het btw voordeel? Ontdek het project Minerve, Saffrou & Pier Kornel

historische foto assemblagetafels op de oude vynckier