WE BUILD SOCIETY

Community building

Mensen in beweging brengen voor, tijdens en na oplevering van het project is wat community building doet. We willen wijken creëren waar mensen zich betrokken voelen, waar er letterlijk en figuurlijk ruimte is voor ontmoeting en waar mensen erg bewust wonen en leven.

Ben jij graag betrokken bij wat er leeft in jouw wijk? Vind je het belangrijk dat je de naam van je buurman kent? En word je helemaal blij dat er in jouw buurt lokale korte keten handelaars te vinden zijn? 

kinderen fietsen op een fietsparcour

Dan vinden wij dezelfde zaken belangrijk. In onze Revive buurten zorgen we ervoor dat:

 • er een integratie gebeurt van de bestaande buurt/wijk met de nieuwe Revive wijk
 • een gemeenschap van bewoners en gebruikers ontstaat die elkaar kennen en samen initiatieven opzetten
 • we buurt en bewoners sensibiliseren en activeren rond ecologische en sociale duurzaamheid, denk aan het initiëren van deelinitiatieven, initiatieven die de model shift versterken, het mogelijk maken van korte keten initiatieven, enzovoort

De community builders zijn al aanwezig in de buurt, nog voor het nieuwe project gerealiseerd is. Ze zetten initiatieven op die het gemeenschapsgevoel versterken en gaan op zoek naar kansen om organisaties en initiatieven die inzetten op duurzame mobiliteit, circulariteit, ontmoeting, korte keten, …een plek te geven op of rond de site.

Revive’s Community Builders

Susanne Koolhof

Susanne Koolhof

Interescaut, Vynckier en ACV

Laila De Bruyne

Laila De Bruyne

Minerve, ’t Verband, Marie Thumas

Soetkin Vanbeselaere

Soetkin Vanbeselaere

Komet

Hoe ziet een Revive community eruit?

Voor ons is dit een plek waar je je thuis voelt, waar de kinderen samen spelen en de volwassenen een spontane apero drinken. Een plek waar je je buur om een boodschap durft te vragen of hulp bij het aflezen van je energiemeter, een plek waar je samen tuiniert en een auto kan delen, een plek waar je je eigen woning hebt maar je kan ontmoeten op gezellige plaatsen als jij daar behoefte aan hebt.

Verbinden in elke fase

Na aankoop site
 • organisatie van ontmoetingsmomenten 
 • samenwerkingen opzetten tussen lokale ondernemers en verenigingen
 • transparante communicatie over keuzes binnen het masterplan traject.
Tijdens de bouw
 • regelmatig communiceren over de werken, tweerichtingscommunicatie mogelijk maken
 • ontmoeting en kennismaking met nieuwe bewoners en buurt faciliteren
Na oplevering
 • buurt verbindende activiteiten organiseren
 • huidige en nieuwe bewoners samenbrengen
 • sensibilisering en activering van initiatieven rond ecologische en sociale duurzaamheid

Waarom werken wij met een Community Builder?

Hier is jouw duurzame woning, succes ermee en vaarwel. Neen, dat zit niet in het Revive DNA. Zoals B Corp zegt “Using Business as a Force For Good”. Wij bouwen een nieuwbouwproject waardoor een gemeenschap plots groter wordt. Wij vinden het dan ook logisch dat wij die gemeenschap na de bouw en verkoop verder op weg helpen. Want om in het B Corp motto te blijven, “Leaders build communities, not just profits”.

Wij kunnen mensen kansen geven en de drempel om met elkaar in contact te komen verlagen om zo echte connecties aan te gaan. Graag willen wij ook een inspiratie zijn en mensen bewust maken van de duurzame opties in de buurt. B the change!

“Mensen connectie zien maken, daar krijg ik energie van”

Laila De Bruyne

Hoe gaan we concreet te werk?

Wat doen onze Community Builders nu? Wel, hun takenpakket is redelijk breed en zal bij elk project anders zijn omdat wij een persoonlijke aanpak willen garanderen. Niet elke buurt verlangt namelijk hetzelfde, daarom is elke activiteit, project en persoon verweven met de buurt. De Community Builders en de taken groeien eigenlijk mee met de buurt. Het is een proces waar we samen doorgaan. Hieronder een aantal concrete voorbeelden vanop onze sites:

1. Ontmoetingsmoment met de buren van de ACV-site

Tijdens een ontmoetingsmoment met de buren van de ACV site in Ruisbroek leerden we meer over de mobiliteitsdruk in de buurt, alsook het tekort aan buurt ondersteunende functies. Met deze kennis gingen we aan de slag in ons masterplan en koppelen we op regelmatige basis terug met de lokale stakeholders. Ook de tijdelijke invulling wordt opgestart op maat van de buurt.

2. Werfwandelingen op Saffrou

Wanneer de bouwfase start is een vlotte communicatie naar de buurt vanuit zowel ons als de aannemer prioriteit. Op de Saffrou site in Oudenaarde organiseerden we een werfwandeling, zodat de buren ook goed op de hoogte zijn van de bouwwerken, de timing en de plannen. Door hier transparant over te communiceren is er vaak meer begrip voor de tijdelijke hinder. Zodra er kopers bekend zijn, brengen we die graag ook al eens samen voor ze verhuizen. Op die manier kunnen ze elkaar al leren kennen en uitkijken naar hun verhuis!

3. Koffiemomenten op Komet

Na verhuizing begint de kennismaking als effectieve buren. Op de Komet site in Mechelen organiseerde de community builder 3 koffiemomenten telkens wanneer er een nieuw gebouw was opgeleverd. Met een polaroid in de aanslag, zelfgemaakte taarten door een bewoonster en een prikbord voor buurt ondersteunende initiatieven leerden de buren elkaar kennen en werden er allerlei plannen gesmeed om samen te organiseren en te ondernemen in de toekomst.

4. Korte keten verdeelpunt op Minerve

In de Minerve buurt zorgden we er samen met bewoners voor dat er een korte keten verdeelpunt op de site kwam. Lokale groenten en fruit recht van het veld in de wijk geleverd en verdeeld.

5. Jong en oud verbinden in 't Verband

In ‘t Verband, een nieuwe wijk in Gentbrugge, faciliteren we ontmoeting tussen buurtbewoners, bewoners van het woonzorgcentrum, patiënten van het wijkgezondheidscentrum en peuters en kleuters. Jong en oud verbinden we via activiteiten in het buitenterrein dat we ter beschikking stellen voor de buurt. En dit reeds voor de ontwikkeling is gerealiseerd .

6. Onderzoek naar collectief groenbeheer op Minerve

Op de Minerve site onderzoeken we samen met bewoners of we van het onderhoud van het openbaar domein een gedeelde verantwoordelijkheid kunnen maken. Omdat collectief groenbeheer vaak leidt tot een beter onderhouden buurt en duurzamer groenbeheer.Via een co-creatie traject willen we tot een gezamenlijk plan en aanpak komen.

“Ik heb zelf het geluk om in een warme, verbonden wijk te wonen waardoor ik dit ook graag wil creëren voor de Revive-bewoners”

Susanne Koolhof
Buurtfeest Minerve