Waterbewust bouwen

Blog

Waterbewust bouwen

Het thema water is alomtegenwoordig. Kijk je naar het nieuws, dan zal je vast wel al iets voorbij hebben zien komen over wateroverlast of -tekorten. In onze sector krijgt waterbewust bouwen en verbouwen meer en meer aandacht. Bij Revive willen we onze impact op het milieu verkleinen en tegelijkertijd een leefomgeving creëren die comfortabel en gezond is voor iedereen. Hoe doen we dit?

Goed voor het klimaat, en dus ook goed voor jou!

 Casestudy Minerve


Een mooi voorbeeld van onze waterbewuste aanpak is ons project
Minerve in Edegem. Op deze site wordt er geen regenwater afgevoerd, het wordt allemaal hergebruikt en geïnfiltreerd. Het maakt deel uit van de Blue Deal van Vlaanderen. Het regenwater dat op de daken van de appartementen en woningen terecht komt, wordt opgevangen in grote regenwaterputten. Dankzij een samenwerking met de VMM wordt ook het regenwater van de omliggende bedrijven verzameld in de collectieve regenwaterput onder het centrale gebouw Ata Kando. Al deze regenwaterbuffers zijn aangesloten op de toiletten van alle woningen en appartementen en de bedrijven naast onze site. Zo wordt bijna al het water hergebruikt door continu waterverbruik via de toiletten en buitenkraantjes. Dit ontlast de riolering en bij droogte zorgt deze buffer ervoor dat er regenwater beschikbaar blijft voor de verschillende afnemers, waaronder ook de gemeente Edegem.

Van grijs naar groen


Oorspronkelijk was 92% van de Minerve-site verhard. Door de sloop en de start van de werken bestaat nu meer dan 50% van het terrein uit publiek of collectief groen en zijn enkel de wegen en gebouwen niet waterdoorlatend.
Het regenwater dat op deze verharde straten en paden valt, wordt verzameld in grote plantenborders, die extra buffervolume vormen. Van de plantenborders gaat het water door naar één van de drie wadi’s, groene glooiingen die zich bij regen met water vullen, waarna het water langzaam in de bodem infiltreert. Het regenwater dat niet in de bodem infiltreert, wordt vertraagd afgevoerd naar de riolering, wat het rioolstelsel ontlast.

 

De voordelen


Waterbewust bouwen heeft tal van voordelen. Zo helpt het om:

  • De watervoorziening te garanderen
  • Wateroverlast te voorkomen
  • De riolering te ontlasten
  • Het milieu te beschermen

Minerve is slechts één voorbeeld van hoe we bij Revive waterbewust bouwen en verbouwen. We zijn ervan overtuigd dat dit de toekomst is van onze planeet.