Saffrou biedt gratis gerecycleerd grondwater aan aan de inwoners en stad Oudenaarde

Blog

Saffrou biedt gratis gerecycleerd grondwater aan

Op onze Saffrou-site in Oudenaarde kunnen de inwoners sinds begin juli gerecupereerd grondwater aftappen voor eigen gebruik. Het opgepompte water, afkomstig uit de bouwput van de werken op het terrein, wordt op de site gebufferd in een nieuw aangelegde regenwaterafvoer. Door het grondwater niet in de riool te lozen, hoopt Revive tot 5000 m³ water te besparen en een antwoord te bieden aan de droogteproblematiek in Vlaanderen.

Het grondwater

Sinds 8 juli is het voor de buurtbewoners rond onze Saffrou-site mogelijk om het opgepompte grondwater van de bouwwerken – ook wel bemalingswater genoemd – af te tappen. Het grondwater is afkomstig van de graafwerken aan de ondergrondse parkeergarage op de site. Revive liet de kwaliteit van het water grondig onderzoeken door bodemsaneringsdeskundige AECOM, die het water aan verschillende tests onderworpen heeft om aan te tonen dat het effectief om proper grondwater gaat. Voor alle duidelijkheid: het bemalingswater is niet drinkbaar. Het kan best enkel gebruikt worden om gras, planten of groenten mee te besproeien, of om regenwaterputten aan te vullen waar geen toestellen op aangesloten zijn.

Het systeem

Het opgepompte water wordt opgeslagen in een nieuw aangelegde regenwaterafvoer op de site met een capaciteit van 50 à 60 m³, die aangesloten werd aan verschillende kraantjes in een houten paneel aan de Blekerijstraat. Daar kan je het met een ouderwetse zwengelpomp kunnen aftappen. De lokale graffitikunstenaar Frakkie – alias Fréderic Schepens – zorgde voor de vormgeving van het paneel.

De droogteproblematiek

Sommige bouwheren lozen hun bemalingswater noodgedwongen in een riool, maar omdat de zomers hier almaar droger worden, wilt Revive dit absoluut vermijden en bewust met het grondwater omspringen. Met dit initiatief hoopt Revive dus onder andere dat de grondwaterstand in de regio opnieuw op peil komt. Het wil samen met hoofdaannemer Wyckaert en saneringsaannemer Sodecon tot liefst 5000 m³ grondwater recycleren. Revive is van plan om dit ook voor haar andere bouwprojecten te op te zetten.

“In eerste instantie evalueren we of het opgepompte grondwater op een eenvoudige manier opnieuw in de bodem kan infiltreren. Voor Saffrou was dat helaas niet mogelijk. En ook het water lozen in een oppervlaktewater bleek niet haalbaar. In dat geval wordt het doorgaans noodgedwongen naar de riolering geleid, maar dat willen we absoluut vermijden. Aangezien onze seizoenen almaar droger worden – en we het grondwaterpeil in Vlaanderen steeds verder zien dalen – hebben we er alles aan gedaan om het water terug naar de natuur te kunnen brengen. Zo willen we een signaal geven: dat we met z’n allen duurzamer moeten omspringen met het water dat we ter beschikking hebben.”

Boudewijn De Coninck

Boudewijn De Coninck

Bodemdeskundige bij Revive

De stad

Ook de stad loopt warm voor het initiatief. De groendienst kan er water ophalen voor de besproeiing van volkstuintjes in het Liedtspark en voor voetbalvelden of grasvelden in de stad. Oudenaards burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) mocht symbolisch de eerste emmer water aftappen.