Revive en biodiversiteit

Blog

Duurzaamheid is meer dan energiebesparing. Zo is ook het behoud en de ontwikkeling van biodiversiteit een duurzame ontwikkeling. Met eenvoudige voorzieningen aan gebouwen, zoals architectonische aanpassingen aan het ontwerp of het aanpassen van een werkwijze of de te gebruiken materialen, kan veel bereikt worden voor de biodiversiteit en leefbaarheid in de stad.

Wat is biodiversiteit?

Wat betekent biodiversiteit? En hoe kunnen wij als projectontwikkelaar ons steentje bijdragen? Bio betekent leven en diversiteit betekent verschillen. Kort gaat biodiversiteit dan over allerlei verschillende vormen van leven. En op onze aarde zijn dat er veel! Biodiversiteit omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen, maar ook de enorme genetische variatie binnen die soorten en de variatie aan ecosystemen waar ze deel van uitmaken, van moerassen tot woestijnen. Het gaat dus lang niet alleen over bloemen, bomen en aaibare beestjes.

 

Biodiversiteit in Vlaanderen

In Vlaanderen is 1 op 3 van de gekende soorten bedreigd, het biodiversiteitsverlies gaat sneller dan ooit. Klimaatverandering heeft ook een grote impact op kwetsbare ecosystemen. Een ecosysteem is een natuurlijk systeem dat bestaat uit alle organismen die in een bepaald gebied voorkomen, samen met hun abiotische omgeving, en de wisselwerkingen tussen beide. We vinden dat we als projectontwikkelaar niet enkel de verantwoordelijkheid hebben om een uitgebalanceerde leefomgeving te maken voor de mens, maar ook dat we rekening moeten houden met deze aanwezige kwetsbare ecosystemen.

Biodiversiteit in onze projecten

De sites die Revive aankoopt bestaan vaak uit grote beton vlaktes en oude gebouwen. Niet direct de ideale voedingsbodem voor plant en dier. Daarom zetten wij hard in op ontharding. Sinds het ontstaan van Revive hebben we meer dan 1.000.000 m² oude industriële sites her-ontwikkeld waarvan we vaak meer dan ¼ van ontharden. Dit heeft niet enkel een positieve invloed op hittestress, wateroverlast en droogte, maar uiteraard ook op de biodiversiteit die mogelijk wordt, zowel boven als onder de grond.

Collega Isabelle, architect, is ons aanspreekpunt op het vlak van biodiversiteit binnen Revive. Zij zal ons in een volgende blog ‘Natuurinclusief bouwen” uitleggen wat de strategie is die we gebruiken om zo veel mogelijk rijkdom aan leven op onze sites te behouden.

Biodiversiteit als bedrijfscultuur

Niet enkel op onze projecten houden we rekening met biodiversiteit, maar ook als bedrijf dragen we ons steentje bij. Zo hebben we ons eigen bedrijfsbos, In november 2021 hebben we 800 bomen geplant en zo transformeren we een lege zone in enkele jaren tot een volwaardig bos. Zo’n bos absorbeert niet enkel CO2, maar dankzij zijn ligging vormt het Revive bos ook een belangrijke verbinding tussen twee grote bestaande natuurgebieden, de Vinderhoutse Bossen en de Vallei van de Oude Kale. Deze ecologische verbindingszone zal het migreren van dieren en planten tussen de twee natuurgebieden mogelijk maken .