Planten, dwergvleermuizen en vogels bij Minerve

Blog

Met het Minerve project in Edegem hebben we ons aangesloten bij de Vlaamse Green Deal. Een green deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project te starten.

De Green Deal

Een deel van onze Green Deal is dat we onze groenzones inzetten in de strijd tegen de klimaatverandering. Een ecologische en biodiverse tuin zorgt voor een natuurlijke buffer tegen langdurige droogte en wateroverlast. De groenzones en de afbakening van de private tuinen worden aangelegd met een zo groot mogelijke variatie aan planten en inheemse hagen en struiken die voedsel en nestgelegenheid bieden voor verschillende soorten vogels zoals mussen, merels en roodborstjes en vlinders.

 

Ata Kando, het groene gebouw

Bij Minerve doen we op verschillende manieren aan natuurinclusief bouwen. Zo bijvoorbeeld in het Ata Kando gebouw. Hier heeft elk appartement over de hele gevelbreedte grote terrassen met ingewerkte plantenbakken. De bewoners mogen zelf de planten kiezen die in deze plantenbakken worden voorzien binnen een vastgelegde selectie. Deze selectie is specifiek geselecteerd om de biodiversiteit van de omgeving te verbeteren.

Ook voor de dakterrassen wordt er niet gekozen voor daken waar enkel korstmossen groeien, maar gaan we als alternatief voor semi-intensieve groendaken, dit zorgt ervoor dat ook de daken bestuivers en nuttige insecten meer ruimte geven om in te wonen.

Dwergvleermuizen en vogels, wees welkom

Niet enkel in de groenzones en op de groendaken is er ruimte voor dieren, ook in alle appartementsgebouwen op de site worden in de gevelsteen nestkastjes voor dwergvleermuizen voorzien. Ook de verlichting van de wijk houdt rekening met de dieren, ze is zorgvuldig afgestemd om lichtpollutie te voorkomen en de aanvliegroute van vogels en vleermuizen niet te verstoren. Verder wordt de piperack ingericht voor mussen en bekijken we om ook in de tweede fase nestkasten voor gierzwaluwen te installeren.