Natuurinclusief bouwen

Blog

De bouw heeft vaak weinig aandacht voor natuur, en natuurbescherming te weinig aandacht voor gebouwen. Gelukkig komen deze werelden steeds meer samen. Isabelle is architect bij Revive en volgt secuur het debat rond natuurinclusief bouwen. Natuurinclusief bouwen is relatief nieuw in stedenbouw. Het idee dat een dichte stad ook ontworpen kan worden als biotoop voor verschillende dieren wint terrein. We zien hier vooral interessante voorbeelden van in Nederland en ook de Nederlandse vogelbescherming geeft handige tips voor de huisvesting van verschillende vogelsoorten.

Wat is natuurinclusief bouwen?

Natuurinclusief bouwen betekent voldoende nestgelegenheid en voedsel aanbieden voor bepaalde, vaak expliciet gekozen soorten op de site. Dit kan al door kleine aanpassingen die niet veel moeten kosten, zoals het selecteren van de juiste planten en het integreren van nestkastjes in de gebouwen of op het openbaar domein. Maar je hebt voldoende kennis nodig om de juiste keuzes te kunnen maken en er moet tijdens het uitvoeringsproces ook voldoende toegekeken worden of ze correct worden uitgevoerd.

We krijgen bijvoorbeeld aanvragen om honingbijen te integreren in onze tijdelijke invullingen en we doen dit ook vaak, maar langs de andere kant zijn er berichten dat de honingbij de wilde bij verdrijft? Of het gebruik van een bijensteen in gevels die recent voor een hele discussie heeft geleid. Is dit een positieve maatregel of net een bedreiging voor de soort? Het is moeilijk om als ontwikkelaar te weten waar we positief kunnen meewerken aan het versterken van de biodiversiteit. Gelukkig merken we in onze ontwerpteams dat er naast onze landschapsontwerpers hoe langer hoe meer biologen en ecologen aanschuiven aan de ontwerptafel.

 

Actie ondernemen!

Wat doen we vandaag al? Bij de aankoop van een site worden de bestaande bomen bekeken en geïnventariseerd, zodat ze maximaal behouden kunnen worden in de toekomstige plannen. Spijtig genoeg starten wij van industriële sites waardoor er vaak zeer weinig bomen aanwezig zijn of bepaalde bomen toch moeten wijken om de bodemsanering te kunnen uitvoeren. Dan gaan we een landschapsontwerp maken en hier kunnen we via de selectie van planten insecten aantrekken die als voeding dienen voor vogels of vleermuizen. Ook de integratie van water kan hiertoe bijdragen. Maar we zien ook meer en meer dat we ook moeten kijken naar onze gebouwen, niet alleen met de integratie van nestgelegenheid in de gevels, maar ook door plantenbakken en klimop te integreren in de gebouwen.

We leren bij en proberen in elk project actie te ondernemen om lokale ecosystemen te versterken.

Revive & biodiversiteit: voorbeelden

Daden zeggen meer dan woorden, daarom zullen wij in onze volgende blog artikelen voorbeelden toelichten van projecten waarin wij woord bij daad voegen.

Hazelworm bij Marie Thumas – Leuven
Planten, dwergvleermuizen en vogels bij Minerve – Edegem
Urban Forest bij Saffrou – Oudenaarde