Wat is mede-eigendom?

Blog

Kocht je een appartement of andere meergezinswoning? Dan ben je mede-eigenaar. Mede-eigendom is een juridische term en verwijst naar een situatie waarin meerdere individuen of entiteiten gezamenlijk een eigendom of bezit hebben. Met andere woorden betekent dit dat jij en elke mede-eigenaar een aandeel in de eigendomsrechten van het betreffende eigendom bezit. Je bent dus niet alleen eigenaar van je privatieve woning, maar ook voor een deeltje mede-eigenaar van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Dit kan onder andere gaan om de lift, de inkomhal en de grond waarop je nieuwe thuis staat.

De voordelen van mede-eigendom

Mede-eigendom is vaak een efficiënte manier om eigendom te delen en de kosten van onderhoud en beheer te verdelen. Het maakt het mogelijk om gemeenschappelijke ruimtes, zoals gangen, tuinen en voorzieningen, te beheren en te onderhouden zonder dat één individuele eigenaar alle lasten draagt. Voor veel mensen biedt mede-eigendom een kans om in een goed onderhouden en goed beheerde gemeenschap te wonen. 

Wat zijn statuten?

Bij een mede-eigendom geldt een verdeeld eigendomsrecht waarbij er statuten moeten worden opgemaakt. De statuten van de mede-eigendom worden opgesteld door de notaris en bepalen jouw rechten en plichten als mede-eigenaar. Ze bestaan uit een basisakte enerzijds en uit een reglement van mede-eigendom anderzijds. In de basisakte vind je een beschrijving van het onroerend goed in zijn geheel (zowel de gemeenschappelijke als de privatieve delen) samen met het aandeel van de gemeenschappelijke gedeelten dat toegewezen wordt aan de verschillende percelen of privatieve delen. In het reglement van mede-eigendom vind je de beschrijving van de rechten en plichten van de mede-eigenaars over de privatieve en de gemeenschappelijke delen en bepaalt op basis van bepaalde criteria hoe de lasten verdeeld moeten worden.

Naast de statuten is er ook nog het reglement van interne orde. In dit reglement staan enkele leefregels samen met de regels voor onder andere de algemene vergadering en de syndicus.

Wat zijn je rechten en verantwoordelijkheden als mede-eigenaar?

Als mede-eigenaar maak je automatisch deel uit van de vereniging van mede-eigenaars die het gebouw beheert en beslissingen neemt op de algemene vergaderingen. De syndicus zorgt er op zijn beurt voor dat de gemaakte beslissingen uitgevoerd worden. Als mede-eigenaar heb je bepaalde rechten, zoals het gebruik van je eigen unit, stemrecht in bepaalde beslissingen die de vereniging van mede-eigenaars aangaat, en het recht om bij te dragen aan belangrijke beslissingen met betrekking tot het gebouw. Daarnaast heb je ook verantwoordelijkheden, zoals het bijdragen aan de gemeenschappelijke kosten, het naleven van de regels en voorschriften van het mede-eigendom en het respecteren van de belangen van andere mede-eigenaars.

Good to know!

Als je overweegt om een woning te kopen in een mede-eigendomsstructuur, is het belangrijk om de rechten en verantwoordelijkheden goed te begrijpen en om betrokken te zijn bij de besluitvorming van de vereniging van mede-eigenaars. We hopen dat dit blogbericht je alvast een beter idee geeft van wat mede-eigendom inhoudt.

Heb je nog specifieke vragen over mede-eigendom? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We helpen je met veel plezier bij elke stap van je vastgoedreis.