Maximale buffering regenwater

Blog

Water heeft tijd en de mogelijkheid nodig om te infiltreren in de bodem, om zo de natuurlijke grondwatertafel aan te vullen. Daarom zetten wij in op een maximale buffering van regenwater.

Als brownfieldontwikkelaar hebben we sowieso een heel positieve invloed op de waterinfiltratie binnen de sites die we aankopen aangezien ontharden namelijk dé manier blijft om maximaal regenwater te laten infiltreren in de bodem. Naast het voorzien van extra infiltratieoppervlak voorzien we ook, in samenwerking met Aquafin en Sweco, een bufferkoker die de riolering moet ontlasten tijdens hevig regenbuien. Maar wat met de verharde zones?

Verharde Zones

Zoals reeds gezegd proberen we maximaal te ontharden, maar in de zones die we toch moeten verharden, zetten we maximaal in op waterdoorlatende verharding of kan er door afwatering in de groenzones gezorgd worden voor infiltratie. Zo zijn we een samenwerking aangegaan met Studiebureau Omgeving. Zij hebben, samen met de Erasmus universiteit een plantenborder ontwikkeld die, door zijn opbouw, veel water kan capteren. In deze opbouw maken we onder andere gebruik van gebroken betonpuin om zo extra opslag van het water mogelijk te maken in de holtes tussen het puin. Leuk om weten is dat dit betonpuin recuperatie materiaal is dat afkomstig is uit de betonplaat waarmee de site eerder was afgedekt. Naast de opslag van water zorgen deze borders voor infiltratie van het water in de ondergrond. Deze borders vragen ook een specifieke beplanting dewelke ook nog eens bijdraagt tot de biodiversiteit.

Wadi’s

In bijvoorbeeld Minerve worden alle plantenborders aangesloten op wadi’s, zo kunnen we het water dat we door te lange of hevige regen niet kunnen opvangen in regenputten of plantenborders, , alsnog opvangen en laten infiltreren. Dit watersysteem is dan op zijn beurt op slechts 2 punten aangesloten op de omliggende riolering. Zo zal het regenwater een heel lang traject moeten afleggen, waardoor een maximale infiltratie en buffering mogelijk is. Onze uiteindelijke ambitie is om geen regenwater op de omliggende riolering te lozen.