Maximaal hergebruik van regenwater

Blog

Een belangrijke strategie om water te besparen is het maximaal inzetten op hergebruik van regenwater voor toiletspoeling, wasmachine en buitenkraantjes. In de toekomst gaan we mogelijk nog een stap verder en hopen we in grotere projecten ook het douchewater te zuiveren tot het geschikt is voor toiletspoeling. Zo bekijken we voor gebouwen met meer dan 4 bouwlagen, en dus een veel groter potentieel regenwatergebruik dan beschikbaarheid, de mogelijkheid om het grijswater uit douches te capteren om biologisch te zuiveren tot toiletspoeling kwaliteit.

Om maximaal regenwater te hergebruiken moeten we het eerst recupereren. Hoe kunnen wij als projectontwikkelaar hieraan bijdragen?

Regenwaterrecuperatie

Voor individuele woningen is het regenwater dat op de daken valt ongeveer in evenwicht met het potentiële verbruik aan regenwater in deze woning. Een regenwaterput zorgt ervoor dat regenwater optimaal bewaard en hergebruikt kan worden. Voor appartementen met meerdere bouwlagen zal het opgevangen regenwater natuurlijk door veel meer bewoners gebruikt worden. Daarom worden in standaard appartementen enkel de toiletten op de gelijkvloers aangesloten op regenwater, de bovenliggende verdiepingen spoelen hun toiletten met drinkwater.

Er is dus ruimte voor verbetering. Een voorbeeld hiervan is het nieuwbouwproject Minerve.

Minerve – Edegem

Het project Minerve in Edegem heeft in samenwerking met de aanpalende bedrijven en de Vlaamse Milieu Maatschappij een opvangsysteem uitgewerkt waarbij het overschot aan regenwater op de bedrijfsruimtes opgevangen wordt in een collectieve buffer van zo’n 1,6 miljoen liter. Vanuit deze buffer wordt het regenwater herverdeeld aan de industrie, woningen en de gemeente. Deze buffer is voldoende groot om alle toiletten te laten spoelen met regenwater, zelfs in tijden van droogte. Daarmee zorgen we met Minerve ervoor dat er een ongeveer 3 miljoen liter drinkwater minder door het toilet verdwijnt.

Naast het voordeel van water besparen heeft deze buffer ook als voordeel dat de overbelasting van het rioleringsstelsel, en daarmee gepaard gaande overstromingen in de omgeving, voorkomen wordt. Dit komt doordat de gemeente een aftappunt heeft uit deze buffer waarmee zij haar plantsoenen en bomen kan sproeien. Hiermee kunnen we 30.000 m² dakoppervlak afkoppelen van het gemengde rioleringsstelsel.