Het herstellen van Ecosystemen en Biodiversiteit

Blog

Biodiversiteit, een term die je ondertussen misschien al vaker hebt gehoord. Waarom leggen wij hier zoveel focus op? Wel, de natuur staat onder druk, veel ecosystemen en habitats zijn aangetast of zelfs verdwenen. Dit heeft een negatieve impact op de biodiversiteit, wat wil zeggen dat planten en dieren in hun voortbestaan worden bedreigd. Biodiversiteit is soortenrijkdom, en dat hebben we nodig en graag gaan we nog een stapje verder dan duurzaam en kiezen we voor herstellen van de natuur.

 

Wat is natuurherstel?

 

Natuurherstel verwijst naar het proces van het herstellen van natuurlijke ecosystemen die zijn aangetast of vernietigd door menselijke activiteiten. Het omvat het herstel van biodiversiteit, de wederopbouw van habitats en de rehabilitatie van ecosystemen. Dit kan variëren van het herbeplanten van bossen tot het herstellen van wetlands, het opruimen van vervuiling en het bevorderen van de natuurlijke regeneratie van ecosystemen. Door natuurherstel kunnen planten en dieren in hun voortbestaan worden geholpen.

Waarom is natuurherstel belangrijk?

1. Behoud van biodiversiteit:

Biodiversiteit is de rijkdom aan verschillende soorten planten, dieren en micro-organismen die ons ecosysteem vormgeven. Het herstellen van ecosystemen helpt bij het behouden van deze biodiversiteit, die van vitaal belang is voor de stabiliteit van de planeet.

2. Waterbeheer:

Gezonde ecosystemen spelen een cruciale rol in het reguleren van de watercyclus. Ze verminderen overstromingsrisico’s, filteren water en zorgen voor een constante watervoorziening.

Hoe kan je natuurherstel steunen?

Er zijn verschillende manieren om natuurherstel te steunen. Je kan bijvoorbeeld:

  • Het verwijderen van menselijke invloeden, zoals vervuiling of overbegrazing
  • Het herplanten van bomen en planten
  • Het aanleggen van poelen en vijvers
  • Het creëren van nieuwe habitats, zoals natuurgebieden
  • Herintroductie van diersoorten
  • Buitenverlichting sneller uitschakelen
  • Kies voor kraanwater, herbruikbare drinkflessen of glazen waterflessen
  • Dieren niet ontvlooien met giftige producten
  • Je eigen tuin of balkon vergroenen

Het begint uiteindelijk met bewustwording en daarna moeten we denken aan samenwerkingen. Natuurherstel is vaak een gedeelde verantwoordelijkheid. Samenwerking tussen overheden, bedrijven (zoals projectontwikkelaars), non-profitorganisaties en de samenleving is essentieel om succesvolle herstelprojecten uit te voeren. Onderzoek en innovatie spelen ook een cruciale rol en uiteraard is een goed beleid en regelgeving niet onbelangrijk.

Revive en natuurherstel

Natuurherstel is een gedeelde verantwoordelijkheid die inspanningen vereist op alle niveaus, van individuen tot overheden en bedrijven. Door bewustwording te vergroten, passend beleid te implementeren en samen te werken, kunnen we onze planeet helpen herstellen en zorgen voor een gezonde toekomst voor de generaties na ons. Wij nemen onze belofte om te investeren in de restauratie van de natuur en onze planeet alvast serieus!