Een gesprek met Dieter van Kras architecten

Blog

Duik mee in het intrigerende gesprek met architect Dieter van Kras Architecten, waarin hij zijn inzichten deelt over het herbestemmen van gebouwen met een rijke historische en culturele waarde. Ontdek hoe historische en culturele waarde van een gebouw behouden kan blijven, terwijl het ook een eigentijdse rol kan vervullen in het uiteindelijke architectonische ontwerp en oud en nieuw elkaar respectvol omarmen.

Hoe hou je rekening met de historische en culturele waarde van een gebouw bij het herbestemmen ervan?

Bij het herbestemmen van historische gebouwen is het behoud van de historische en culturele waarde van groot belang. Het ontwerp begint met een grondig historisch onderzoek om de betekenis en de geschiedenis van het gebouw beter te gaan begrijpen. Wij werken hiervoor samen met experten en gaan in nauw overleg met de diensten van onroerend erfgoed. Het behoud en het herstel van de oorspronkelijke architectonische elementen zoals gevels en interieurdetails staan hierbij voorop. 

De aanpassing aan nieuwe functies en behoeften moet zorgvuldig gebeuren met aandacht voor een respectvolle integratie. Op die manier zorgen we ervoor dat de historische en culturele waarde van een gebouw behouden blijft, terwijl het ook een eigentijdse rol kan vervullen.

Hoe verschilt het ontwerpen van een gebouw op een historische site in vergelijking met het ontwerpen van nieuwe gebouwen?

Het ontwerpen van een gebouw op een historische site verschilt aanzienlijk met het ontwerpen van nieuwe gebouwen. Op historische sites moeten wij als ontwerpers nog meer dan anders rekening houden met de gevoeligheid van de bestaande context, de bestaande architectuur en de omgeving. Terwijl nieuwe gebouwen vaak een blanco canvas bieden. Het behoud van erfgoed elementen is van essentieel belang wat unieke uitdaging met zich meebrengt.

Bovendien hebben historische sites vaak een diepgaande culturele en sociale betekenis die wij als ontwerper moeten begrijpen en respecteren. Technische uitdagingen zoals duurzaamheid, structurele aanpassingen en het behoud van historische details maken het ontwerp van historische gebouwen vaak complexer in vergelijking met nieuwe constructies.

Welke rol speelt de historische context in het bepalen van het uiteindelijke ontwerp?

De historische context vereist een gevoelige aanpak om te zorgen dat het nieuwe ontwerp harmonieus aansluit bij de bestaande architectuur en omgeving. Het behoud van bepaalde historische elementen kan invloed hebben op de indeling, het materiaalgebruik en de detaillering van het uiteindelijk ontwerp. Die historische context moedigt meestal herwaardering en hergebruik aan, wat bijdraagt aan duurzaam ontwerp. In essentie fungeert de historische context als een soort van kompas dat het ontwerp stuurt en begeleidt om ervoor te zorgen dat het gebouw zowel in het heden als in de toekomst zorgvuldig geïntegreerd wordt in zijn omgeving.