Van compromis tot notariële akte

Blog

Bij de aankoop van nieuwbouw zijn er een aantal belangrijke documenten die opgesteld en ondertekend worden. Afhankelijk van wanneer je precies aankoopt in het bouwproces zal je te maken krijgen met twee of drie van deze documenten.

Deze documenten zijn de reservatieovereenkomst (of aankoopbelofte), het compromis en de notariële akte. Stuk voor stuk zijn ze heel belangrijk en daarom willen wij jou graag duidelijk informeren wat elk document inhoudt.

Wat is een aankoopbelofte?

Eerst en vooral is er de reservatieovereenkomst of aankoopbelofte. Dit document wordt vaak gebruikt in de beginfase van nieuwbouwprojecten. In zo’n reservatieovereenkomst worden de beloftes van koper en verkoper opgenomen. De koper belooft om aan te kopen aan de voorwaarden in het document. De verkoper belooft de woning of het appartement te reserveren voor de koper tijdens de overeengekomen periode, totdat de koper wordt uitgenodigd om het compromis of de akte te ondertekenen.

Wat is het compromis?

Compromis is een vaak gebruikt begrip voor “onderhandse verkoopovereenkomst”. In de onderhandse verkoopovereenkomst komt de koop effectief tot stand. Deze overeenkomst geldt als definitieve verkoop en is bindend voor beide partijen. De bepalingen van de overeenkomst dienen ook als basis voor de notariële akte. Het is dus belangrijk dat het compromis zo duidelijk en volledig mogelijk wordt opgesteld. 

Het compromis en de Wet Breyne

Indien jouw appartement of woning nog in aanbouw is dan zal ook het compromis voldoen aan de bepalingen van de Wet Breyne of de Woningbouwwet. 

Deze wet garandeert een uitgebreide bescherming van de koper van vastgoed op plan. Daarom moeten een aantal zaken verplicht worden opgenomen, zoals:

  • de identiteit van de eigenaar van de grond en van de bestaande opstallen
  • een beschrijving van de privatieve en gemeenschappelijke delen
  • transparante info over de totaalprijs van een project
  • de betalingsvoorwaarden
  • de voorwaarden van de voorlopige en definitieve oplevering

Omwille van de talrijke wettelijke vermeldingen en verwijzingen naar de verkavelingsakte en statuten van mede-eigendom wordt de compromis weliswaar voorbereid in overleg met de notaris, maar het blijft een onderhandse overeenkomst waarvoor de tussenkomst van de notaris niet vereist is. De compromis kan op papier of digitaal worden ondertekend. 

Nadien wordt de inhoud van het compromis overgenomen in de authentieke akte.

Waarom moet er een notariële akte verleden worden?

Om een verkoop van vastgoed finaal te voltrekken is er een notariële akte nodig. Het doel van de notariële akte is het volledig juridisch afhandelen van de koop, door de registratie van de akte en de overschrijving op het hypotheekkantoor, waardoor de akte en de eigendomsoverdracht ook tegenstelbaar wordt aan derde partijen. Vanaf dit ogenblik weet de buitenwereld dat de koper de nieuwe eigenaar van de woning is.

Het verlijden van de notariële akte -wat eigenlijk neerkomt op het voorlezen door de notaris en het ondertekenen van de akte door de partijen – dient (omwille van de registratieverplichting) te gebeuren binnen de 4 maand na het ondertekenen van de onderhandse verkoopovereenkomst of de vervulling van de laatste opschortende voorwaarde.