WAŻNE JEST DLA NAS NIE TYLKO TO, CO ROBIMY, ALE TEŻ JAK TO ROBIMY!

Nasz wpływ

Naszą wizją jako przedsiębiorców jest budowanie zrównoważonego rozwoju jutra, wywierającego pozytywny wpływ na planetę i wszystkich jej mieszkańców. Chcielibyśmy podać kilka przykładów tego, jak do tego podchodzimy. 

BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI

Rola dewelopera coraz częściej wykracza poza realizację samego budynku i obejmuje szereg usług dodatkowych i tworzenie społeczności. Właśnie dlatego, gdy nabędziesz nieruchomość od Revive, skontaktuje się z Tobą jeden z naszych community managerów. Ich zadaniem jest troska o to, by obecnym i nowym mieszkańcom łatwiej było się poznać, a także nawiązać kontakt z odpowiednimi stowarzyszeniami i agencjami itd.

Tymczasowe wykorzystanie przestrzeni

Tymczasowe wykorzystanie przestrzeni pozwala ludziom spotkać się ze sobą w miejscu na co dzień niedostępnym. W takich miejscach dostępna jest przestrzeń na uprawianie sportu, zabawę, sztukę i warsztaty. Można tu też coś zjeść i wypić i przede wszystkim miło spędzić czas. Możliwości są nieograniczone! Wykorzystanie tymczasowe opiera się na trzech zasadach: Otwieranie przestrzeni, poszerzanie istniejącej okolicy oraz kreatywność i zabawa. Oto kilka przykładów naszych przestrzeni tymczasowych.

Odpowiedzialność korporacyjna

Revive dokłada wszelkich starań, aby dostarczać inwestorom przejrzyste i precyzyjne informacje. Zgodnie z art. 9 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji finansowych związanych ze zrównoważonym rozwojem (SFDR), jako fundusz inwestycyjny działający za pośrednictwem spółki GLDF II Partners NV wspieramy dążenie do bardziej zrównoważonej gospodarki poprzez inwestowanie w projekty obniżające zagrożenia dla środowiska i społeczeństwa.

Innowacje

Pozytywny wpływ można uzyskać także dzięki innowacjom. Realizacja innowacyjnego pomysłu może zatem mieć pozytywny wpływ na jakość życia naszych mieszkańców. Właśnie dlatego nieustannie szukamy innowacyjnych rozwiązań, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz naszej organizacji.

Więcej informacji o naszych innowacyjnych projektach można znaleźć tutaj.

Raport o oddziaływaniu

Nasz roczny raport o oddziaływaniu na środowisko dostępny jest tutaj. Stosując praktyczne rozwiązania pokazujemy, że nasze deklaracje nie są jedynie deklaracjami.

Impact report 2021

Impact report 2020