nasz wpływ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KORPORACYJNA

Revive dokłada wszelkich starań, aby dostarczać inwestorom przejrzyste i precyzyjne informacje. Zgodnie z art. 9 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji finansowych związanych ze zrównoważonym rozwojem (SFDR), jako fundusz inwestycyjny działający za pośrednictwem spółki GLDF II Partners NV wspieramy dążenie do bardziej zrównoważonej gospodarki poprzez inwestowanie w projekty obniżające zagrożenia dla środowiska i społeczeństwa.

Raportowanie ESG

 

Nasza strategia inwestycyjna koncentruje się na działaniach rewitalizacyjnych, mających pozytywny wpływ na środowiskowo i społeczeństwo. Działania te ukierunkowane są na realizację projektów, które aktywnie przyczyniają się do tworzenia bardziej zrównoważonego modelu biznesowego, zgodnego z celami porozumienia paryskiego i innymi globalnymi inicjatywami na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Ponadto w Revive dbamy o to, aby projekty, w które inwestujemy, spełniały nasze własne, rygorystyczne kryteria zrównoważonego rozwoju. Starannie oceniamy każdą potencjalną inwestycję pod kątem jej potencjalnych pozytywnych skutków, wykonalności planu transformacji oraz zgodności z międzynarodowymi standardami i najlepszymi praktykami.

Dużą wagę przywiązujemy do monitorowania i raportowania wpływu środowiskowego i społecznego naszych projektów. Opowiadamy się za przejrzystością i odpowiedzialnością oraz dążymy do zapewnienia naszym inwestorom kompleksowych i precyzyjnych informacji na temat naszych inwestycji. 

Wiemy także, jak ważne jest przestrzeganie wymogów sprawozdawczych określonych w rozporządzeniu SFDR. W ramach naszego dążenia do przejrzystości ujawniamy informacje o aspektach środowiskowych, społecznych i korporacyjnych (ESG, environmental, social, and governance) naszych inwestycji, a także o niekorzystnych skutkach (PAI, principle adverse impacts), mogących wynikać z naszych działań.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących naszego funduszu utworzonego zgodnie z Art. 9 rozporządzenia SFDR i naszych inwestycji w działania przejściowe, uprzejmie prosimy o kontakt.

Data ujawnienia: Maj 2023 r.

More info regarding our SFDR Article 9 Fund?