10/5 : Prelancering Assistentiewoningen Pier Kornel

10/5 : Prelancering Assistentiewoningen Pier Kornel 10/5 : Prelancering Assistentiewoningen Pier Kornel

Lees meer

The Good Life from the start!

Re-Vive werd in 2009 opgericht door Nicolas Bearelle en Piet Colruyt, met als gemeenschappelijk doel een moedig antwoord te bieden op een maatschappelijke vraag naar kwalitatieve & betaalbare woonbuurten, zonder de resterende groenruimte daarbij aan te snijden.

Daarom investeert Re-Vive in de duurzame transformatie van oude industriële sites. Zo wordt de druk op de schaarse open en groene ruimtes weggenomen. Bovendien krijgt het stedelijke weefsel een hernieuwde dynamiek, want vele oude sites genieten een centrale ligging.

Voor deze duurzame en transparante aanpak werd Re-Vive als het eerste Belgische bedrijf bekroond met de B-Corp accreditatie, het meest objectieve bewijs dat maatschappelijke en ecologische objectieven minstens even belangrijk zijn als winst.

Tekeningen 0005 1140X600 Energie Oplossingen Png

Duurzaamheid biedt u extra voordelen

Voor Re-Vive is duurzaamheid geen hol begrip maar dé state-of-mind. Met het Impact Dashboard® wordt duurzaamheid geïnitieerd doorheen alle geledingen van elk project. Met dit Re-Vive concept zal u de grootste winst genieten, want alle woningen en appartementen combineren duurzame materialen met een uitzonderlijk laag energieverbruik. Er wordt steeds gestreefd naar een e-peil dat onder het wettelijk voorgeschreven niveau ligt. Elke vorm van fossiele brandstof, weze het mazout of gas, wordt maximaal vermeden. En de materialen van lokale familiebedrijven genieten steeds de voorkeur bij de bouwprojecten. Dankzij hun extreem laag energieverbruik en de doorgedreven architectuur zijn de Re-Vive woningen en appartementen erg in trek.

Tekeningen 0004 1140X600 Levenskwaliteit Png

Kies voor meer levensvreugde

De ultieme droom van Re-Vive is elke inwoner meer levenskwaliteit en -vreugde schenken. Elk project is een uitnodiging om beter en gelukkiger te leven. Naast een eigen woning met een kleinere tuin of een appartement schenkt Re-Vive u meer publieke groenruimte om voluit te genieten. Voor sociale activiteiten, werkateliers… tot sharing van klein materieel bedacht Re-Vive een “buurtschuur”. De Re-Vivers schonken haar de naam YAW. Drie letters met een wereld van betekenis: You Are Welcome! En om de daad bij het woord te voegen krijgt elke inwoner een sleutel van de YAW.

Tekeningen 0001 1140X600 Verantwoord Png

Bouw mee aan een verantwoorde maatschappij

Gemeenschappen ontstaan en relaties bloeien door het gemeenschappelijke bindweefsel. Dankzij deze relaties kunnen we als maatschappij verder groeien en bouwen aan een positieve toekomst en duurzame welvaart. Re-Vive reduceert de globale CO2-voetafdruk door niet alleen te investeren in energievriendelijke gebouwen maar deze ook te integreren in het openbaar vervoer en een mix aan functies bij elk project te creëren. Recuperatie van afbraakmaterialen, hergebruik van regenwater en het reduceren van afvalstromen maken steevast deel uit van de projectplannen. Bijkomend wordt de biodiversiteit gestimuleerd door zoveel mogelijk het bestaand groen te behouden en te versterken.

Wonen à la Re-Vive is bewust kiezen voor meer levensvreugde in een betere wereld. Of anders gezegd: welcome to The Good Life!

Tekeningen 0000 1140X600 Unieke Visie Png

Unieke visie

De focus van Re-Vive ligt op het transformeren tot frisse en duurzame woonbuurten en het aanpakken en zuiveren van brownfields. Voor ons is dit de enige manier van bouwen met respect voor de toekomst, want net door die oude industriële sites te heropwaarderen, hoeven we niet te raken aan de laatste stukken natuur en open ruimte. Niet gewoon wat gebouwen neerpoten, maar bruisende buurten ontwikkelen, dat is onze dagelijkse ambitie. Buurten met een sociale en demografische mix van inwoners. Buurten waarin we de CO2-voetafdruk helemaal proberen terug te dringen met een eigen energieproductie, energiezuinige woningen, duurzame materialen en alternatieven voor de wagen.

Louter hoog financieel rendement is nooit ons uitgangspunt geweest. Re-Vive zoekt naar een balans tussen maatschappelijke, ecologische en economische meerwaarde. People, planet & profit; daarvoor klopt het hart van Re-Vive. Onze missie in een notendop? Binnen die drie p’s fundamenteel het verschil blijven maken.

Waar The Good Life vandaan komt?

Uit de toekomst. Het is te zeggen: uit de nood naar een andere manier van wonen voor de toekomst. Wil je ons denken en doen op de voet volgen of - beter nog - wil je met ons meedenken?

Contacteer ons

Contacteer ons! To enjoy The Good Life

HOE KEN JE RE-VIVE?