Revive Ombuds

Revive streeft ernaar een zo goed mogelijke dienstverlening en communicatie te voorzien doorheen alle fasen van alle projecten. We zijn er ons echter van bewust dat bouwprojecten niet gerealiseerd worden zonder slag of stoot en dat u als buurtbewoner, klant of andere betrokkene mogelijks niet altijd even tevreden bent over onze diensten.

Om gehoor te geven aan uw klachten, vragen of opmerkingen hebben wij de Revive Ombuds in het leven geroepen.

Waarvoor kunt u bij de Ombuds terecht?

De Revive Ombuds is er om al uw eerstelijnsklachten of -vragen te beantwoorden.
Heeft u enkel nood aan informatie? Ook hiervoor kan u bij de Revive Ombuds terecht. De Ombuds heeft als concreet doel u te helpen en u te begeleiden naar de correcte partijen.

Sophie

De Ombudsvrouw

Als Communicatie Verantwoordelijke is Sophie aangesteld als Ombudsvrouw binnen Revive. Zij is dus de vertrouwenspersoon die luistert naar uw klachten of bezorgdheden. Hoewel zij deel uitmaakt van het Revive team behandelt zij uw kwestie in alle onafhankelijkheid. Niemand zal hierin tussenkomen en de behandeling van uw klacht beïnvloeden.

Contactgegevens

U kan Sophie bereiken via :
- mail : ombudsvrouw@revive.be
- telefonisch : 09 395 50 20

Zij doet er alles aan u zo snel mogelijk te helpen.