Minerve Wadi 02 Final Large Medium
Kopie Van Minerve Masterplan Large

Minerve

Edegem Vraag meer informatie

Veelgestelde vragen

Meest gestelde vragen over het project Minerve - Edegem na het kennismakingsmoment van 4 oktober 2017

1. Welke impact zal Minerve op de parkeergelegenheid in de omgeving hebben?

Revive zorgt voor minstens een private parkeerplaats per woning. Voor de appartementen zijn die ondergronds, voor de woningen bovengronds. Daarnaast zullen er ongeveer 60 parkeerplaatsen voor bezoekers over de locaties op de site zijn verdeeld. Tot slot komt er op de hoek van de Jacob De Roorestraat en de Minervastraat een ruime parking met 48 publieke plaatsen. In totaal zullen er dus ongeveer 108 publieke parkeerplaatsen zijn.

2. Hoe hoog zullen de gebouwen zijn?

De meeste gebouwen langs de Fort V-straat hebben drie bovengrondse verdiepen. Enkele gebouwen elders op de site zullen vier bouwlagen krijgen. Twee gebouwen krijgen vijf en zes bovengrondse bouwlagen. Die liggen niet aan de straatwede, maar zijn omsloten door nieuwbouwwoningen centraal op de site.

3. Komt er een groene buffer tussen de straat en de gebouwen?

In het projectplan is er een groenbuffer tussen de bestaande woningen in de Jacob de Roorestraat en Minervastraat en de toekomstige nieuwbouwwoningen. In de Fort V-straat is dit momenteel niet het geval. We bekijken echter de opties om groene ruimte in te tekenen tussen de straat en de bouwlijn.

4. Komt er een speelruimte voor de kinderen?

In het project zijn verschillende groene zones met elk een specifiek karakter. De inrichting ervan is nu nog niet concreet maar zal gebeuren op maat zijn van de buurt. Revive neemt de suggesties uit de infomarkt mee in de plannen.

5. Komen er ook handelszaken en andere faciliteiten?

Revive wil van de site meer maken dan enkel een residentiële woonwijk. Het moet een levendige wijk worden met buurtondersteunende functies. Het welslagen en de effectieve invulling van deze functies kan Revive enkel stimuleren, niet opdringen. We hopen een crèche een plek te kunnen geven op de site, net zoals een koffiebar en een leuke brasserie. Ook een dokterspraktijk of ruimte voor een tandarts of kiné staan op het lijstje. Geïnteresseerde partijen om een zaak te openen op Minerve mogen contact opnemen!

6. Komen er tuinpoortjes achter de woningen van De Jacob De Roorestraat?

Revive zal proberen om aan iedere bestaande woningen een ‘kruiwagenpad’ te laten grenzen. Langs zo een pad kan je je tuin met de fiets of te voet bereiken. Poortjes moeten de buren die dat willen, zelf plaatsen. Revive wil eventueel wel bij alle buren nagaan wie een poortje wil en de aannemer om een prijsvoorstel vragen. Zo is de uitvoering mogelijk goedkoper en het uitzicht uniform.

7. Wat gebeurt er met de muur tegen het rozenhof? Komen hier tuinpoortjes?

Revive hoopt een sloopaanvraag in te dienen in het voorjaar van 2018. Na de sloop van de grote gebouwen zullen we een beter zicht hebben op de aansluitende woningen langs het Rozenhof. Hoe de muur wordt afgewerkt, zullen we samen met de omwonenden in een buurtvergadering bepalen. Een optie is om de muur te verlagen zodat de buren meer licht in hun tuin krijgen. De afwerking van de muur gebeurt dan met een deksteen.

8. Komt er een deelautodepot of een velosysteem?

Dit moet Revive verder in kaart brengen, maar het spreekt voor zich dat we hierop zullen inzetten. Revive gelooft steevast in duurzame mobiliteit en duurzame oplossingen. We zullen alle opties bekijken die ervoor zorgen dat toekomstige buurtbewoners sneller de fiets nemen dan de wagen. We zullen ook proberen een of meerdere deelauto’s in de wijk een plek te geven. In hun recent opgeleverde wijk Den Draad in Gentbrugge hebben we bijvoorbeeld twee deelauto’s staan.

9. Komen er voorzieningen voor het openbaarvervoer?

Ook dit moet Revive nog verder onderzoeken in samenspraak met De Lijn. Ook hier zullen we volop aan de kar trekken.

10. Hoe gaat revive om met de toename van verkeer?

Het masterplan van het project pro-actief wil zo goed als mogelijk antwoord bieden op de toename van het verkeer. Inzetten op duurzame mobiliteit (autodelen) en fietsen zijn twee belangrijke aspecten daarin. Een andere belangrijk element is het splitsen van het toekomstige bestemmingsverkeer. Er komen drie toegangen tot de site: één langs de Fort V-straat, één langs de Minervastraat en één langs de Jacob de Roorestraat. Deze wegen en lussen hebben geen verbinding met elkaar waardoor sluipverkeer niet kan.