icon-architectuuricon-levenskwaliteiticon-energieicon-mobiliteitarrowarrow-bigasaasabrightparkbrightparkicon buildingcastelijmcastelijmclipboardclosenieuwe-dokkennieuwe-dokkenden-draadden-draadden-indrukden-indrukeklaeklaicon-facebookgluehamburgerheader-bghero-bgicon-checkicon-instagramkadoxkadoxkometkometicon leaficon-linkedinicon-phonepier-kornelpier-kornelruterutesaffrousaffrouicon sunfineerfineertoil-bachetoil-bacheicon trainicon-twitterwattwattwatt-the-firmswatt-the-firms

Thuiskomen in Edegem

Waar vroeger de Agfa-Gevaert filmrolletjes volop ontwikkeld werden, wil Revive vandaag een bruisende woonwijk creëren. In totaal is daar ruimte voor ongeveer 330 nieuwe woningen. Daarbij streven we naar een gezonde mix van woonvormen: huizen, appartementen, en mogelijks ook assistentiewoningen en stapelwoningen.

Een aantrekkelijke buurt om te wonen

De nieuwe wijk krijgt een uitgesproken residentieel karakter. Het is een aantrekkelijke plek om te wonen. Aanvullend hierbij komen ook buurtondersteunende functies, zoals bijvoorbeeld een buurtwinkel, een ruimte voor detailhandel zoals bijvoorbeeld een bakker of pralinewinkel, of een crèche. Er wordt ook gedacht aan kantoorachtige ruimtes voor creatieve, startende ondernemingen en aan praktijkruimtes voor vrije beroepen. 

Op de site komt een grote verscheidenheid aan woontypes en openbare ruimtes, die van elkaar verschillen in hoogte, volume en karakter. De aanleg  van het landschap en de gebruikte materialen werken  hier als bindmiddel: ze maken van de site een sterk  en herkenbaar geheel. Het normale aantal bouwlagen ligt op 3 niveaus   (voor grondgebonden woningen 2 à 3 bouwlagen,  voor kleine meergezinswoningen tussen de rij- woningen 3 à 4 bouwlagen). Als accent en waar  ruimtelijk inpasbaar zijn meer bouwlagen mogelijk. Het beeldkwaliteitsplan waakt over de architecturale samenhang en kwaliteit van de plannen.

Naast klassieke woonvormen (grondgebonden woningen en meergezinswoningen) plannen we waar mogelijk ook naar nieuwe woonvormen (zoals stapelwoningen en eenheden gericht op levenslang wonen). Zo ontstaat een gezonde sociale mix. De klemtoon ligt op betaalbare woningen voor jonge gezinnen, evenals een aangepast aanbod voor medioren en senioren. Daarnaast wordt ook 15% van de wooneenheden sociaal ingevuld. Er wordt ingezet op private collectieve ruimtes, zoals bijvoorbeeld gedeelde tuinen, om de sociale cohesie te bevorderen. 

Groen Ruimtes Asa

De plannen en timing

Het masterplan werd ontworpen voor Achtergael Architecten. De kracht van Achtergael Architecten ligt in de veelzijdigheid.  Het bureau voert veel verschillende opdrachten uit: masterplanning; stadsontwerp; publiek-private samenwerkingen; stedenbouwkundig onderzoek; de realisatie van residentiële, culturele, publieke gebouwen en kantoren. Telkens geldt eenzelfde ambitieniveau, zowel voor grote als bescheiden projecten, van het overkoepelende plan tot in het kleine detail, tijdens ontwerpproces én tijdens uitvoering.

Architecten Achtergael heeft in verschillende opdrachten aangetoond op korte termijn complexe ontwerpopgaves te kunnen vertalen naar kwalitatieve stedenbouwkundige en architecturale ontwerpen. Zoals bijvoorbeeld Het nieuwe Gerechtsgebouw in Gent, de reconversie van de militaire hospitalen in Oostende en Antwerpen en het nieuwe Politiecommissariaat in Brugge.

In opdracht van de gemeente Edegem werkt stedelijk ontwerpbureau BUUR aan een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan. En dat is nodig. Op dit moment is het  gebied immers nog industriezone. Dat gaat veranderen.

De aanpassing van het RUP gebeurt in  verschillende stappen:  

  • december 2017: plenaire vergadering
  • februari 2018: voorlopige vaststelling gemeenteraad
  • maart-april 2018: openbaar onderzoek
  • mei 2018: behandeling bezwaren GECORO
  • juni 2018: definitieve vaststelling gemeenteraad
  • zomer 2018: RUP van kracht