Ons manifesto

"We build society, not only real estate"

Onze samenleving veranderde nog nooit zo snel. Klimaatverandering, bevolkingsgroei en de versnelde digitalisering zijn amper enkele trends die maken dat we anders wonen en leven. Op het kruispunt van “people, planet, profit” wil Revive het verschil maken.

Visual 1 Manifesto

1. Wij gaan voor een betere levenskwaliteit
Van leven naar beleven
Meer natuur, meer ruimte voor ontmoetingen en sociaal contact dragen bij tot een gelukkiger leven. Om deze reden hechten wij bij Revive evenveel belang aan kleine initiatieven zoals de gemeenschappelijke moestuinen, aan plekken waar buurtbewoners elkaar leren kennen en aan de onbebouwde ruimte als aan de bebouwde. Een Revive woning is een plek waar iedereen zich thuis voelt. Een woon- & leefomgeving op mensenmaat.

Visual Esthetiek

2. We hebben oog voor esthetiek én persoonlijkheid
Een vernieuwend staaltje architectuur
Onze focus gaat naar ecologie maar samen met verschillende architecten zorgen wij ervoor dat dit geen afbreuk doet aan de esthetiek. Verlaten sites met een rijk verleden krijgen van ons een nieuw leven, met respect voor dat verleden. Dit geeft onze projecten karakter. Ons doel is de grenzen van vastgoed verleggen door middel van intelligente architectuur, moderne bouwtechnieken, recyclage van materialen en een strenge selectie van duurzame bouwstoffen. Hoe maken wij onze nieuwbouwprojecten persoonlijk? Door de diversiteit aan woonvormen en een uitgesproken bouwkunst. Wist je dat wij onze architecten hierom enkel een visienota bezorgen? We stappen dus af van een lastenboek met standaardmaten, simpelweg omdat iedereen een andere standaard heeft.

Visual 5 Manifesto Leefervaring

3. Jouw leefervaring is onze zorg
Welkom thuis
Wij willen in onze Revive projecten voor echt iedereen een “thuis” creëren. En neen, dat kunnen we niet alleen, we moeten hiervoor buiten onze eigen hokjes kijken. Regelmatig overleg en een nauwe samenwerking met stedelijke diensten, buurtverenigingen, … zijn dan ook heilig voor ons. Revive sites willen cultuur, wonen en ontspanning met elkaar verbinden. Daarom kijken wij niet enkel naar het residentiële. Lokale ambachten, werkplekken en de maakindustrie vervullen een onmiskenbare rol in het thuisgevoel. Daarom geven wij ook voldoende aandacht aan ondernemerschap.

4. Wij zweren bij een lagere mobiliteitsimpact
Het dagelijkse leven binnen handbereik
Het beste van twee werelden? Dat kan Revive! Wij zorgen ervoor dat onze projecten een even groen als stedelijk karakter hebben met een minimale mobiliteitsimpact. Zo zijn onze projecten gelegen bij de stad, het station of uitvalswegen. We verbannen de auto niet, maar geven deze een andere rol. Onze bewoners kunnen zich namelijk zowel te voet als met de fiets naar believen verplaatsen. Ook werken onze ontwerpen zachte mobiliteit in de hand. Denk aan fietsenstallingen op het maaiveld, royale trappen die uitnodigen om eens niet de lift te nemen, en ga zo maar door. Bij Revive nieuwbouwprojecten gaan we voor echte verkeersluwe omgevingen. Zo verkiezen we ondergrondse parkeerplaatsen voor auto’s, en bovengrondse voor fietsen. Verder stimuleren we het gebruik van deelwagens en stomen elektrische laadpalen elke buurt klaar voor de toekomst.

Lees hier meer over onze duurzame totaalaanpak.

Revive duurzame projecten
Visual Mobility 2

5. Actief meebouwen aan de toekomst
Duurzame ontwikkelingsdoelen in de praktijk
Onze nieuwbouwprojecten moeten 100% toekomstbestendig zijn, en die belofte nemen we zeer serieus! Eerst en vooral doen we enkel aan duurzame stadsontwikkeling. We nemen nooit groene ruimte in voor verkaveling. Zie het als een omgekeerde betonstop, een groenbehoud. Revive wil in de eerste plaats groene wijken toevoegen en geen ruimte wegnemen. Tegen 2025 CO2-neutraal zijn. We ruilen al van meet af aan zoveel mogelijk CO2 in voor hernieuwbare energie en slimme technologie. Zo zorgen we voor woonbuurten die overwegend zelfvoorzienend zijn door het zelf opwekken van energie voor warmtepompen met zonnepanelen en die energie slaan we ook op in onze eigen microgids. Wist je dat we ook lokale regenwater zuiveren tot drinkwater? Het zijn slechts enkele van onze initiatieven. Wil je de kers op de taart? Deze initiatieven zorgen voor lagere energie- en transportkosten en een stijging van de waarde van jouw woning. Voordelen voor jou, jouw omgeving en jouw portemonne.

Lees hier meer over onze duurzame transformatie.

Revive duurzame projectontwikkelaar
Visual Future Proof