Tijdelijke invulling

Een tijdelijke invulling is voor Revive een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het is een plek waar er ruimte is voor sport en spel, voor kunst, voor workshops, om iets te eten en te drinken, om lekker te genieten,... de mogelijkheden zijn oneindig !

Ruimte open stellen

Ruimte en tijd vormen vandaag een absolute luxe. Ze zijn een zeldzaamheid in een wereld waarin snelheid primeert en elke gewaarwording van beleving en
intensiteit wordt aangetast. Toch liggen ruimte en tijd vaak ook voor het grijpen. Wanneer Revive een oude industriële site aankoopt start een lang proces van ontwerp, procedures en vergunningen. Ondertussen staan deze prachtige industriële ruimtes leeg en afgesloten. Het zijn ideale plaatsen om iets terug te geven aan de maatschappij, de buurt en creatievelingen. Daarom laten we hen er tijdelijke invullingen organiseren.

Uitbreiding bestaande wijk

Onze bedoeling van een tijdelijke invulling is dus om wat lange tijd voor een buurt een "dode plek" was, terug nieuw leven in te blazen. De bestaande buurt kan op deze manier kennis maken met die plek en zelfs al met eventuele toekomstige bewoners. Op die manier wordt onze leefbuurt geen "nieuwe wijk", maar een uitbreiding van een bestaande wijk.

Creatief en fun

Een tijdelijke invulling kan heel divers zijn, maar moet wel steeds aansluiten bij het toekomstige karakter van de site en passen in het eco-systeem van de omgeving. Van kunst tot horeca, een maakatelier tot sportterrein, bijentempels, festival of speelplein... Revive ondersteunt graag initiatieven die zorgen voor een positieve dialoog met de buren en lokale overheden.

    Heb jij ook ideeën voor een tijdelijke invulling?

    We hebben meerdere projecten waar ruimte is voor een tijdelijke invulling. Contacteer Roxanne via roxanne@revive.be om van gedachten te wisselen.