Energie en architectuur

Revive wil voor alles een eerlijk en respectvol antwoord bieden op de toekomst van wonen. We kiezen bij elk project voor een duurzame totaalaanpak. Uiteraard denken we daarbij meteen aan energievriendelijke gebouwen. Maar het is meer dan dat. We ontwikkelen telkens een doorgedreven visie op mobiliteit, we zetten in op de creatie van sociale dynamiek, we opteren voor hoogstaande en tijdloze architectuur, en we geven prioriteit aan open ruimte en groenzones.

Architectuur

In samenwerking met toparchitecten opteren wij steeds voor diverse woonvormen en een uitgesproken kwalitatieve architectuur. Een kritisch onderzoek van het programma van eisen legt het fundament voor het streven naar kwaliteit. Ook de manier waarop de architectuur zich verhoudt tot zijn omgeving en de kadering binnen de bestaande ruimtelijke en functionele context is cruciaal. Bij het opstellen van een masterplan worden de hoofdlijnen van het volledige programma gedefinieerd. Deze principes worden in verschillende fases verder uitgewerkt. Het streven naar ruimtelijke en architectonische kwaliteit vormt de basishouding om functionele, aantrekkelijke en duurzame projecten te realiseren. We zetten niet in op een standaardaanpak, maar trachten te innoveren. Daarom geven we onze architecten een visienota mee en vooral geen lastenboek met constructieve onderdelen en standaardmaten, want hoe kan men in godsnaam elk specifiek gezin in een standaardsysteem klikken?

Energieoplossingen

Adieu CO2, welkom hernieuwbare energie en slimme technologieën! Van meet af aan was het voor ons duidelijk dat elke woning die we maken 100% toekomstgericht gebouwd zou worden. Met warmtepompen en zonnepanelen wekken we bijvoorbeeld onze eigen energie op die we meteen ook kunnen opslaan in onze eigen microgrids. Er wordt steeds gestreefd naar een e-peil dat onder het wettelijk voorgeschreven niveau ligt. Elke vorm van fossiele brandstof, weze het mazout of gas, wordt maximaal vermeden. En de materialen van lokale familiebedrijven genieten steeds de voorkeur bij de bouwprojecten.

2020 Revive Ekla Brussel Fotografie Valerie Clarysse 36

Focus op mobiliteit

Zachte mobiliteit (fietsen en wandelen) en een autoluwe inrichting van de buurt staan steeds voorop. Onze site moeten optimaal aantakken op het bestaande netwerk van fiets- en voetpaden. Onze wijken bevinden zich ook steeds vlakbij de stad, het station of een uitvalsweg. Met de fiets of zelfs te voet kom je makkelijk in het stadscentrum of een bus- of tramhalte . De auto krijgt op die manier een andere rol. Maar ze wordt niet helemaal verbannen. Parkeren gebeurt ondergronds, er wordt extra parkeerplaats voorzien voor bezoekers en elektrische laadpalen zorgen ervoor dat de buurt helemaal klaar is voor de toekomst.

Img 2254 2 Large

Open ruimte en veel groen

De ultieme droom van Revive is elke inwoner meer levenskwaliteit en -vreugde schenken. Elk project is een uitnodiging om beter en gelukkiger te leven. Naast een eigen woning met een kleinere tuin of een appartement schenkt Revive je meer publieke groenruimte om voluit te genieten. Het landschap vormt dan ook steeds een belangrijke drager voor de ontwikkeling van de site, waarbij een groot deel openbaar domein wordt. Daarnaast plant Revive op diverse projecten een “buurtschuur”, met een sleutel voor elke inwoner. Gemeenschappen ontstaan en relaties bloeien door het gemeenschappelijke bindweefsel. Dankzij deze relaties kunnen we als maatschappij verder groeien en bouwen aan een positieve toekomst en duurzame welvaart.