Ontwikkelen

Waarom kiezen voor Revive als ontwikkelaar van jouw terreinen? De aanpak van Revive is gebaseerd op het creëren van duurzame gemeenschappen, die het welzijn van de maatschappij, het milieu en de economie veilig stellen. We bouwen buurten om nieuwe manieren van leven en interactie mogelijk te maken. Daarbij focussen we ons op de regeneratie van binnenstedelijke gebieden, met een drievoudige bottom-line benadering: people, planet, profit.

Revive in cijfers

  • Ontwikkeld terrein (m²) 896500
  • Geplande ontwikkeling (m²) 600000
  • Units in pipeline 5034
  • Gebudgetteerde saneringswerken (€) 15000000
Saffrou Fotos Bijeenkomst 146 Copyr Marcel Samyn 52 Large 45B315A3F8F28Fcb43Fe6A59E3930121

Duurzame transformatie

Ontdek hoe Revive jouw partner kan zijn voor de herontwikkeling van uw eigendom. Onze focus ligt op de reconversie van - al dan niet vervuilde - voormalige industriële terreinen in stedelijke omgevingen (zogenaamde brownfields), maar ook andere onderbenutte gebouwen of terreinen kunnen in aanmerking komen. Wij gaan de uitdaging aan om slapende gronden en gebouwen te converteren tot dynamische nieuwe buurten, met een toekomstgerichte bestemming.

Verantwoordelijkheid opnemen

Onze missie is om verlaten en vervuilde terreinen te regenereren in duurzame gemeenschappen: groene woonruimten met een sociale, demografische en functionele mix. Ons team van experten kan elk project leiden doorheen zowel het technisch, administratief, budgettair, logistiek als creatief proces. Doordat we alle kennis in huis hebben, kunnen we risico’s beheren en voormalige eigenaren vrijwaren voor aansprakelijkheden inzake sloop en sanering, evenals herbestemming en vergunning. Van saneren tot slopen, bouwrijp maken, omsluiten en bouwen...
Revive geeft jouw oude terreinen een duurzame nieuwe toekomst.

Ontdek het Revive team
Urban Development

Onafhankelijk & plichtsbewust

Revive treedt op als bouwheer en is niet gelieerd aan een bouwonderneming of financiële instelling. Dit stelt ons in staat te ontwikkelen in het belang van het project en de eindgebruikers. Revive gaat steeds het gesprek aan met alle betrokken partijen, zowel de stad als de buurt. We geloven sterk in participatie en informatie. We zoeken voor elke site de optimale verhouding tussen wonen, werken en vrije tijd en we respecteren daarbij de eigenheid van de buurt en de geschiedenis van de site. We streven ook telkens naar een complementaire mix van woontypologieën, met extra aandacht voor betaalbaar wonen. Revive heeft de ervaring om het maximale resultaat te halen uit jouw grond.

Impact dashboard

Revive wil verantwoording afleggen - naar alle betrokken partijen. Harde cijfers, niet alleen op het vlak van rendement maar evenzeer op sociaal en ecologisch vlak. Dit streefdoel werd vertaald in een eenvoudig en duidelijk meetinstrument, het ‘3px10 impact dashboard’. ‘3px10’ is onze strategie in duidelijke streefcijfers. People, planet & profit meten aan de hand van 30 indicatoren. Kortom een warme materie als sociale impact krijgt een duidelijk gezicht.

Ontwikkelen met Revive?

Heb je een site die je met ons wil bespreken? Of wil je meer info over hoe we werken? Stuur e-mail met jouw vraag naar emilie@revive.be en we nemen snel contact met je op.