Revive is een Best For The World honoree 2019!

door

Bftw 2019 Environment Linkedin Post

Elk jaar erkent B Lab, een non profit organisatie die zich inzet voor bedrijven die hun best doen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, de best presterende gecertificeerde B-Corporations over de hele wereld. Aan de hand van een aantal Impact Assessment Scores belonen ze de beste 10% B-Corporations. Met trots kunnen we zeggen dat we Best For The World honoree 2019 zijn in de categorie Environment!

Als enige Belgische projectontwikkelaar en als eerste Belgisch bedrijf werd Revive in 2012 erkend als B-corporation. B-corporations zijn bedrijven die door het Amerikaanse B-lab op een objectieve manier onder de loep worden genomen. Elke B-corporation engageert zich ondubbelzinnig voor verandering in de wereld. Dit wordt gemeten aan de hand van de sociale, maatschappelijk en ecologische engagementen en resultaten van het bedrijf. In Amerika krijgen B-corporations zelfs belastingsvoordeel omdat ze de taken van de overheid op zich nemen. Een logische en positieve evolutie ten voordele van iedereen en het welzijn van de wereld.

Het “Environment-deel” van de B-impact beoordeling evalueert een bedrijf op zijn milieu impact via voorzieningen, materialen, uitstoot, energiebronnen en energiegebruik. Het houdt rekening met een bedrijf zijn transport en distributie kanalen alsook de milieu impact op de volledige levenscyclus van een product. De beoordeling meet ook of een bedrijf zijn product of dienst ontworpen is om een “environmental issue” op te lossen, inclusief producten die bijdragen in het gebruik van hernieuwbare energie, reduceren van het gebruik van hulpbronnen, vermindering van afval en giftige stoffen, het behoud van flora en fauna, alsook educatie en andere maatregelen rondom milieuproblemen.

Een aantal concrete voorbeelden van hoe Revive deze hoge score heeft behaald zijn:

  • de integratie van een maatschappelijke en milieu impact in de beleidsstrategie omdat dit essentieel is voor het succes van het bedrijf
  • een collectieve missie waarin Revive zich verbindt tot een positieve maatschappelijke impact, zoals een duurzame economische ontwikkeling. Daarnaast verbinden we ons ook tot een bepaalde impact op het milieu (bvb verminderen van afval en werken met upcycled producten)
  • meer dan 75% van de projecten ondersteunen of creëren een ontwerp die straten veiliger maken voor wandelaars en fietsers.
  • meer dan 75% van de projecten zijn gesitueerd op een brownfield of vervuilde site
  • meer dan 75% van de projecten integreren systemen voor hergebruik van regenwater en genereren hernieuwbare energie op de site zelf

Meer weten over B-corporations? Surf dan naar www.bcorporation.net