Revive gaat aan de slag in Schelle en Ruisbroek

"Er zijn meer goede woningen nodig!" Onder dit motto gaat ons team nu ook aan de slag in Schelle en Ruisbroek.

De Interescaut-site in Schelle

Interescaut was bij de opstart in 1930 de grootste steenkoolcentrale van Europa. Je kan je dus wel inbeelden dat een gigantische hoeveelheid CO2 op de site werd uitgestoten. Het gevolg is een zwaar verontreinigd terrein die grondig aangepakt moet worden. Van Interescaut één van de gezondste wijken van Antwerpen maken, is een uitdaging die we met ons team met beide handen grijpen. Wat het dan precies moet worden? Wij denken aan een zelfvoorzienende wijk met lokale voedselproductie en eigen energie-, warmte- en watersystemen. We hebben dan ook de ambitie om meer hernieuwbare energie te produceren dan dat er ooit geconsumeerd zal worden.

Naast de klassieke oplossingen, zoals zonnepanelen en warmtepompen, zien we ook kansen voor getijdenenergie aangezien deze plek van de Schelde een getijdenverschil van vijf à zes meter heeft. Verder is aquathermie een techniek die we overwegen. Voor de wijk die vlakbij Interescaut gelegen is, bekijken we hoe we op ons terrein een oplossing kunnen uitwerken voor de wateroverlast en het overstromingsrisico waarmee het kampt.

ACV in Ruisbroek

De ACV-site die vroeger dienst deed als verwarmingsbedrijf wordt een duurzame, autoluwe woonwijk met 145 wooneenheden. Net als in Schelle, kiezen we ook hier voor een randstedelijke locatie. De reden hiervoor is dat we in de steden voortdurend op nieuwe stedenbouwkundige reglementen botsen. Deze maken het voor ons ontwikkelaars onmogelijk om de densiteit te creëren die nodig is om wonen voor een breed publiek te kunnen aanbieden. Doordat alles lager moet en steden in flexibiliteit in de hoogte vergeten te voorzien, gaan groen en publieke ruimte hiervan ten koste. Daarbovenop worden vergunningstermijnen alsmaar langer.