Revive en Alides kopen samen de voormalige imperial shipyards in de hanzestad Gdansk

door Roxanne

Young City Gdansk Promenada Nabrzezna Min 170331 101240

De oude scheepswerven zullen worden herontwikkeld tot een levendige wijk met een mix van verschillende functies.

Re-Vive en Alides, twee Gentse vastgoedspelers, zullen de Imperial Shipyards transformeren naar een bruisende stadswijk, met oog voor een duurzame totaalaanpak en een hoge levenskwaliteit.

Het masterplan bestaat uit een gediversifieerd aanbod van residentiële gebouwen, met meer dan 2 000 wooneenheden. Bestaande gebouwen met erfgoedwaarde worden gerenoveerd en zullen worden ingevuld door commerciële ruimtes, kantoren, cultuur, ontspanning en hotels, Daarnaast zal een nieuwe wandelpromenade de Imperial Shipyards rechtstreeks verbinden met het centrum van de stad langsheen de rivier.
Op basis van het bestaande bestemmingsplan bestaat het totale ontwikkelingspotentieel uit ongeveer 300.000 vierkante meter bebouwde oppervlakte.

Gdansk is een Poolse Hanzestad aan de Baltische kust, met een rijke geschiedenis. Sinds de Middeleeuwen fungeerde het als één van de belangrijkste zeehavens in de regio. Daarnaast werd ook in Gdansk de eerste bom van de Tweede Wereldoorlog gedropt. Tijdens de jaren ‘70 &’80, kwamen vele arbeiders van de scheepswerven in opstand tegen het communistische regime door stakingen te organiseren. In die periode ontpopte de scheepswerf van Gdansk zich tot de bakermat van de “Solidarnosc” beweging onder leiding van Lech Walesa, de latere president. In 1980 kwam de zogenaamde “Gdansk overeenkomst” tot stand. Deze omvatte 21 eisen van de scheepswerf arbeiders en erkende de onafhankelijke “Solidarnosc” vakbond. Deze overeenkomst heeft de val van het communisme in Europa bespoedigd.

De stad Gdansk maakt deel uit van het grootstedelijk gebied Tri-City, het vierde grootste stedelijke gebied van Polen met ca 1,4 miljoen inwoners. Tri-City is een van de meest dynamische en snelst groeiende gebieden in Polen.

De Imperial Shipyard site is gelokaliseerd ten noorden van de historische binnenstad. Het bevindt zich langs de oevers van de rivier de Wisla Martwa, op 15 minuten wandelafstand van het centrum van de stad. Aan de zuidwestelijke grens van het terrein, naast het Solidariteitsplein, opende in 2014 het “European Solidarity Center”. Dit museum behandelt de geschiedenis van de “Solidarnosc” beweging en wil op deze manier het belang van de bevrijdingsbewegingen delen met toekomstige generaties. De “Road to Freedom” zal het Solidariteitsplein verbinden met de waterkant. Vorige week opende in de nabijheid van de Imperial Shipyard site, een museum over de Tweede Wereldoorlog.

Over Revive

Revive werd in 2009 opgericht door Nicolas Bearelle en Piet Colruyt met de duidelijke ambitie om ondergewaardeerde stedelijke sites, de zogeheten brownfields, te herontwikkelen tot bruisende stadswijken. Re-Vive biedt hiermee een toekomstgericht antwoord op de maatschappelijke vraag naar kwalitatieve stedelijke ruimte, zonder resterende groenruimte aan te snijden.

Re-Vive kiest bij elk project voor een duurzame totaalaanpak waarbij CO2 neutraliteit een uitgangspunt is, gecombineerd met een doorgedreven visie op mobiliteit, diversiteit en levenskwaliteit. Vandaag zijn enkele iconische projecten in opbouw zoals De Nieuwe Dokken en Watt in Gent en het project Ekla in Sint-Jans-Molenbeek.

Re-Vive is gecertifieerd B-Corporation, het internationale label voor duurzame bedrijven en heeft een GIIRS Silver rating (Global Impact Investing Rating System). In 2016 was Re-Vive ‘Best for the World’ Honoree.

Met een team van 25 specialisten ontwikkelt Re-Vive vandaag 16 toekomstgericht en frisse stadswijken in België, Noord-Frankrijk en Polen. Re-Vive richtte reeds 3 private fondsen op met een toegezegd kapitaal van 125 M EUR. Op heden loopt de finale private plaatsing van het Good Life Fund dat 120 M EUR zal bedragen. Het totale ontwikkelingspotentieel bedraagt nagenoeg 1 miljard EUR (inclusief joint ventures). Revive is marktleider in haar sector en voorloper op vlak van integrale duurzaamheid.

Over Alides

Alides REIM NV is een vastgoedinvesterings- en ontwikkelingsbedrijf dat deel uitmaakt van de Gentse familiale Group Maes, opgericht in 1892 én de 3e grootste Belgische private holding in de 'Expertise Top 100' van 2016.

Alides REIM NV is gespecialiseerd in vastgoedinvesteringen, asset management én vastgoedontwikkelingen en beschikt over een uitgebreide kennis en ervaring met complexe vastgoedprojecten.

De activiteiten zijn opgebouwd rond 5 types van activa, namelijk kantoren, residentiële projecten, industriële projecten, hotels en zorgvastgoed.

Alides beheert een vastgoedportefeuille met een geschatte waarde van meer dan 350 M Euro waarbij zij optreedt als langetermijninvesteerder én full service provider voor zijn huurders, kopers en exploitanten.
De investeringspolitiek is gebaseerd op strategische locaties met duurzaam meerwaarde potentieel.

Als ontwikkelaar is Alides gespecialiseerd in complexe binnenstedelijke en gebiedsontwikkelingsprojecten waarbij op vandaag voor ongeveer 250 M Euro projecten in voorbereiding zijn.

Op de kantorenmarkt beschikt Alides over een lange track record met als meest recente projecten Quantum Building in Gent en Oxygen Office Building in Brussel.
De pijplijn aan residentiële ontwikkelingen vertegenwoordigt vandaag meer dan 1.000 units op toplocaties in Antwerpen, Brussel, Gent en Kortrijk.
In het industriële segment beschikt Alides over strategische grondposities en projecten in de rand van Gent en Brussel.

Als hybride speler die zowel de competenties van een investeerder als deze van een ontwikkelaar combineert, bekleedt Alides een strategische positie in de Belgische vastgoedsector.