Klimaatbestendig bouwen

Img 0275 1

Steden zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering: wateroverlast, hitte, droogte en wind spelen daarbij een rol. Grote bouwprojecten bieden kansen om in te spelen op de effecten van klimaatverandering door op een klimaatadaptieve manier te bouwen, of met andere woorden door klimaatbestendig te bouwen.

Wat is klimaatbestendig bouwen?

Klimaatbestendig bouwen is het bouwen van gebouwen en infrastructuur op een manier die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dit kan betekenen het gebruik van materialen en technieken die bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden, zoals overstromingen of droogte, of het integreren van systemen om tegen deze omstandigheden bestand te zijn, zoals wateropslagsystemen of zonnepanelen. Het doel van klimaatbestendig bouwen is om de levensduur van gebouwen en infrastructuur te verlengen en de impact ervan op het milieu te verminderen.

Img 7874

Klimaatverandering

Klimaatverandering is het proces waarbij het klimaat van een gebied op lange termijn verandert. Dit kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals de uitstoot van broeikasgassen, natuurlijke fenomenen en wijzigingen in de baan van de aarde om de zon. Klimaatverandering heeft ook een invloed op hoe we wonen, werken en leven. Bij Revive weten we dat de buurten die we bouwen nog vele jaren mee moeten gaan, en daarom is klimaatbestendig bouwen een belangrijk onderdeel van onze strategie. Daarom proberen we de invloed van klimaatverandering zo goed mogelijk op te vangen en proberen we ook te voorkomen dat de uitdagingen in de toekomst nog groter worden. Zo beperken we de milieu-impact van onze projecten tot een minimum. In alle fasen van de bouw doen we ons uiterste best om het proces milieuvriendelijker en duurzamer te maken.

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering?

De gevolgen van klimaatverandering kunnen erg divers, sommige van de mogelijke gevolgen zijn:

  • Veranderende neerslagpatronen: Sommige gebieden kunnen droger worden, terwijl andere gebieden juist meer regen krijgen. Dit kan leiden tot droogte en overstromingen.
  • Zeespiegelstijging: Door de opwarming van de aarde smelt het ijs op de polen, waardoor de zeespiegel stijgt. Dit kan leiden tot overstromingen en het verlies van kustgebieden.
  • Verschuiving van leefgebieden van planten en dieren: Sommige planten en dieren kunnen hun leefgebieden verliezen als het klimaat verandert en zullen moeten verhuizen naar gebieden met betere levensomstandigheden.
  • Economische gevolgen: Klimaatverandering kan ook economische gevolgen hebben, zoals het verlies van landbouwgrond, het toenemen van de kosten van energie en het verminderen van toerisme in sommige gebieden.
Img 0275 1

Hoe kan een projectontwikkelaar zoals Revive helpen?

Er zijn verschillende manieren waarop de bouwsector kan bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering. Bij Revive focussen wij op volgende aspecten:

  1. Het reeds inspanningen doen op masterplanniveau en zo het ontwerp van gebouwen te optimaliseren.
  2. Het verminderen van onze CO2-uitstoot waar kan, door bijvoorbeeld energie-efficiëntere gebouwen te bouwen die minder CO2 uitstoten.
  3. Het gebruik van slimme energietechnieken.
  4. Het meten van onze CO2 voetafdruk.