De CO2-voetafdruk van een gebouw in kaart brengen

20220929 183815 001

Een lage CO2-voetafdruk betekent dat weinig CO2 wordt uitgestoten, wat kan bijdragen aan het beperken van de opwarming van de aarde. Revive meet de CO2-voetafdruk om te zien hoe we de uitstoot kunnen verlagen en onze bijdrage aan het klimaatprobleem kunnen verminderen.

Wat is een CO2-voetafdruk

Een CO2-voetafdruk is een maat voor de hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) die door een persoon, bedrijf, land of andere organisatie wordt uitgestoten. Dit kan worden uitgedrukt in tonnen CO2 of in CO2-equivalenten, wat het effect van andere broeikasgassen omrekent naar CO2 om het gemakkelijker te maken om de uitstoot te vergelijken.

De afdruk van het bouwproces

We zien dat onze projecten steeds duurzamer worden in het gebruik, de operationele carbon footprint van de gebouwen wordt dus steeds verder verlaagd. We moeten echter erkennen dat een grote impact zich situeert in CO2 footprint veroorzaakt tijdens de bouwfase van onze projecten. Hierbij denken we niet alleen aan het bouwen op zich maar ook aan het produceren van de bouwmaterialen en het transport ervan naar de werf. Deze uitstoot wordt de embodied carbon genoemd.

Embodied carbon is voor altijd

Embodied carbon is de uitstoot van kooldioxide (CO₂) die wordt veroorzaakt door materialen en bouwprocessen gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw of infrastructuur. Momenteel gaan de discussies meestal over de vermindering van operationele CO2-emissies in de gebouwde omgeving. Dit is de uitstoot als gevolg van de energievoorziening en het verwarmen en koelen van gebouwen. Nog voordat je de sleutel krijgt moet een gebouw eerst gebouwd en ingericht worden. Alle materialen die tijdens de bouw worden gebruikt, zoals staal, cement en glas zorgen voor veel CO2-uitstoot. Zo ook de producten die je nodig hebt voor een fijne werk- of leefplek, zoals tafels, stoelen, lampen, decoratie, uw vloer. Nog voordat je een gebouw zal gebruiken, is er kortom al heel wat CO2 uitgestoten. Dit is de ‘embodied carbon’ en dit kan niet meer ongedaan gemaakt worden.

Embodied carbon meten is weten

We nemen bij Revive initiatieven om deze embodied carbon footprint te reduceren. Op ons project Komet gebruiken we gerecycleerd beton en in Tannat experimenteren we met biobased materiaal om te isoleren. Het zijn initiatieven met een positieve invloed, maar we weten vandaag nog onvoldoende hoeveel impact we hiermee realiseren. Vandaar dat we voor 3 projecten een volledige LCA studie opgestart zijn om de totale footprint van een project te berekenen. Deze bestaat uit twee onderdelen, enerzijds op de footprint van het bouwproces, de embodied carbon, en anderzijds de footprint van het gebruik van het gebouw, de operationele carbon. Door te meten willen we niet alleen voor het operationele, maar ook voor de embodied carbon vanaf het ontwerp van een project de juiste keuzes maken op vlak van duurzaamheid.

"Revive was pionier in het bouwen van gasloze projecten en ook vandaag blijven we acties ondernemen om de toekomstige kopers en gebruikers een energiezuinig project te bezorgen. Zo sluiten we in Edegem aan op een warmtenet en is ons bedrijvencentrum Watt voorzien van een BEO veld voor verwarming en koeling. "