2 x 5 argumenten om in Revive vastgoed te investeren

Waarom is investeren in Revive vastgoed meer dan ooit een goed idee? Niet alleen omdat het financiële meerwaarde brengt voor de investeerder, maar ook omdat je investeert in een ontwikkeling met een hoge toegevoegde waarde voor de maatschappij.

Heb je nog een duwtje in de rug nodig? Dan geven we je hierbij graag 2 x 5 argumenten mee waarom je niet kan missen met een Revive investering.

5 argumenten op maatschappelijk vlak

1. Residentieel segment van het vastgoed:

Wonen is een basisbehoefte, en is niet zo cyclisch als het professionele of leisure segment. Revive richt zich hoofdzakelijk tot het middensegment van de markt, waar de vraag aan tweeverdieners op zoek is naar huurwoningen of appartementen de vraag overstijgt. En het ziet er niet naar uit dat dit in de nabije toekomst anders zal zijn. Ook de komende generatie die meer denk in termen als deeleconomie in plaats van bezit, zal de vraag naar huurpanden doen vergroten.

2. Locatie in stedelijke gebieden

Centralisatie van wonen, werken en leven naar centrumsteden is een globale trend. Het is het logische antwoord om op een maatschappelijk, ecologische en economische wijze antwoord te bieden aan onze hedendaagse problemen. Het is een plek voor ontmoeting om vereenzaming tegen te gaan en mensen dichter bij elkaar te brengen, om efficiënter om te gaan met dure nutsvoorzieningen, enz.

Revive Locations 1

3. Duurzaam

Zero 2030 - SDG; ondanks de crisis mogen we onze klimaat- en sociale ontwikkelingsdoelstellingen niet vergeten. Beter nog, deze crisis toont aan dat anders gaan leven opbrengt voor de planeet en zijn bewoners in het algemeen.

4. Betaalbaar

Compacter, centraler en met een energieprestatie en koolstofvrije energievoorziening; al deze elementen leiden tot een zeer kostenefficiënte manier van wonen, waardoor het aandeel van de huurkost en algemene onkosten minder op het gezinsbudget wegen.

Sustainable

5. Welzijn

Buurten die een gezonde sociale mix hebben en waar alle generaties samen leven, verankerd in een stad en dus dichtbij school, cultuur en vrijetijdsbesteding, én in een site waar minsten 30% groen en/of open ruimte is, draagt bij tot een hoog mentaal en fysisch welzijn. Wonen in harmonie met jezelf en je buurt.

5 argumenten op financieel vlak

1. Gestaag maar stabiel

Vastgoed heeft de laatste decennia bewezen amper effect gehad te hebben van de negatieve fluctuaties van de financiële markten. Integendeel, de meerwaarden gerealiseerd bij verkoop van residentieel vastgoed zijn blijven stijgen.

Visuals Meer Waarden2

2. Vraag en aanbod

Door de impact op de economie van de Covid-19 crisis zal de vraag naar huurwoningen en appartementen in het middensegment stijgen. De lagere inkomens hebben toegang tot de sociale huurmarkt, maar voor de modale jonge tweeverdieners wordt het wellicht moeilijker om een eigen woonst te kopen. Huren wordt hun enige optie, maar dat in een markt die vandaag al tekorten vertoont als het gaat om kwalitatieve binnenstedelijke woningen.

3.Inflatiebestendig

Huur is indexgebonden en volgt dus de markttendensen, die tevens ook de intrestvoeten beïnvloeden. Met ander woorden, huuropbrengsten zijn cash-beschermend.

4. Goedkoop kapitaal

Met de lage intrestvoeten, en de verwachte evoluties, is lenen vandaag goedkoper dan ooit. Vermeerder uw eigen inbreng met extra kapitaal dat u minder kost dan het opbrengt; een positieve operatie dus.

Visuals Meer Waarden

5. Toekomstbestendig

De Revive ontwikkelingen zijn Future-proof; ze zijn zo ontwikkeld dat ze amper aanpassingen vragen om de komende 10 tot 20 jaar niet alleen conform de toekomstige regelgeving te zijn, maar zo ook een gegarandeerde meerwaarde zullen brengen de dag dat u het verkoopt.

Interesse om te investeren?

Heeft u specifieke vragen omtrent investeren in Revive of onze projecten met interessant rendement, contacteer dan Chief Business Development Officer Peter via peter@revive.be