Vynckier - open call

Schermafbeelding 2020 12 01 Om 11 54 37

Revive en Anglo Belgian Corporation wensen in nauw overleg met Stad Gent de Vynckier site, gelegen aan de Gentse Nieuwevaart, te herontwikkelen tot een levendige werkomgeving.

Een innovatief ecosysteem zal vorm krijgen met het oog op energietransitie, maakindustrie en industrie 4.0. Als nieuwe eigenaar van het terrein neemt Revive de lead in de herontwikkeling met als eerste stap een marktonderzoek om de verdere uitwerking van de site vorm te geven.

Bent u geïnteresseerd in het nieuwe ecosysteem, of wilt u de site mee helpen vorm geven? Surf dan naar www.vynckierintransitie.be