Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen

Blog De bouw heeft vaak weinig aandacht voor natuur, en natuurbescherming te weinig aandacht voor gebouwen. Gelukkig komen deze werelden steeds meer samen. Isabelle is architect bij Revive en volgt secuur het debat rond natuurinclusief bouwen. Natuurinclusief bouwen...
Revive en biodiversiteit

Revive en biodiversiteit

Blog Duurzaamheid is meer dan energiebesparing. Zo is ook het behoud en de ontwikkeling van biodiversiteit een duurzame ontwikkeling. Met eenvoudige voorzieningen aan gebouwen, zoals architectonische aanpassingen aan het ontwerp of het aanpassen van een werkwijze of...
Natuurinclusief bouwen

Wadi, wadi, wat?

Blog Wat is een wadi? Door klimaatverandering krijgen we zowel langere droge periodes, als meer regen in korte tijd. Bij zo een hevige regenval stroomt het hemelwater de riolering in. Zonde! Een wadi helpt het regenwater vast te houden en je kunt er ook nog de...